แวดวงสงฆ์

วันที่ 06 เม.ย. 2557 เวลา 11:16 น.
แวดวงสงฆ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุมถวายปริญญาสมเด็จวัดปากน้ำ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วันที่ 1 เม.ย. 2557 โดยมี ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง วิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผวจ.สระบุรี พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ พระสงฆ์ คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวว่า รู้สึกปลาบปลื้มที่ทำประโยชน์แล้วมีคนเห็น การทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นเรื่องที่ดี ทุกคนควรทำความดีเพื่อสังคม เพื่อชาติบ้านเมือง สิ่งสำคัญคนในชาติต้องมีความรักความสามัคคี ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข

พระธรรมทูต 311 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ

สมหมาย สุภาษิต รายงานจากพุทธคยา อินเดีย ว่า พระธรรมทูตสายต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ไปปฏิบัติงานและบูชาสังเวชนียสถานที่อินเดีย ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 2557

ทั้งนี้ โดยการนำของ พระธรรมปาโมกข์ เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม ผู้กำกับการอบรมพระธรรมทูตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาล พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า “นับเป็นประวัติศาสตร์อันควรค่าแก่การจารึกไว้ของคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายที่หลังจากได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม ให้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตมาตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา ผ่านมาแล้ว 19 รุ่น จนกระทั่งรุ่นที่ 20 เพิ่งมาพบและสวดมนต์ร่วมกันภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์เช่นนี้

 

วันเกิด 51 ปี พระเทพคุณาภรณ์

วันที่ 5 เม.ย. 2557 วันคล้ายวันเกิด 51 ปี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร และรองเจ้าคณะภาค 13 จึงจัดพิธีเททองหล่อพระกริ่งเทวราชนิมิต ประจำตระกูล ขนาด บูชา 9 นิ้ว และพระชัยวัฒน์เทวราชนิมิต ในกำแพงแก้ว พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร

ส่วนพิธีพุทธาภิเษก จัดวันที่ 5 มิ.ย. 2557 โดยพระเกจิดัง ระดับชาติ พร้อมทั้งพระเถระ 108 รูป อธิษฐานจิต