สมเด็จวัดปากน้ำขอบิณฑบาตให้มีความสงบ

  • วันที่ 03 ธ.ค. 2556 เวลา 18:54 น.

สมเด็จวัดปากน้ำขอบิณฑบาตให้มีความสงบ

สมเด็จวัดปากน้ำประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ขอบิณฑบาต "สุเทพ" ให้อยู่ในความสงบ แนะ พุทธะอิสระกลับวัดได้แล้ว

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในขณะนี้โดยระบุว่า  วันนี้ขอมอบคำขวัญแก่ คุณสุเทพ (เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.) และ สาธุชนว่า เราเป็นคนไทย จิตใจบริสุทธิ์ พุทธศาสตร์มั่นคง ดำรงภูมิพล

คุณสุเทพวันนี้อาตมามาหาคุณสุเทพผ่านทีวีและหนังสือพิมพ์ไม่มีอะไรมากมายที่จะพูดเพียงแต่มาขอบิณฑบาต ที่คุณสุเทพจัดทุกอย่างนั้น อาตมาในฐานะสงฆ์ ขอบิณฑบาตคุณสุเทพให้อยู่ในความสงบ ให้มีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง

อีกไม่กี่วันเป็นวันมิ่งมงคลของชาวไทย คือวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พี่น้องประชาชนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า ต่างปลาบปลื้มปีติ ชื่นใจที่มีวันนี้ เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระองค์มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทุกประการ ที่หัวหินจัดงานฉลองใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จออกมหาสมาคม คุณสุเทพ อาตมาขอบิณฑบาต ขอให้มีความสงบ ญาติโยมขอให้อยู่ในความสงบ อยู่เย็นเป็นสุขทั่วกัน ขอบิณฑบาต คุณสุเทพ ณ ที่นี้

ส่วนท่านพุทธะอิสระเราเป็นสงฆ์ดำรงศาสนา รักความสงบทั้งนั้น เชื่อว่าท่านพุทธะอิสระ ไปพบคุณสุเทพ เพื่อให้สติ ให้ละการกระทำ และขอให้ท่านพุทธะอิสระกลับวัดได้แล้ว ขออนุโมทนา

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ