แวดวงสงฆ์

วันที่ 10 พ.ย. 2556 เวลา 09:14 น.
แวดวงสงฆ์
ผ้าพระกฐินพระราชทานที่ USA

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ และท่านผู้หญิง ม.ล.พันธุ์สวลี กิติยากร เสด็จบำเพ็ญพระกุศลทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ สหรัฐอเมริกา วันที่ 16-17 พ.ย. 2556

ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะกรรมการวัดจึงได้จัดงานฉลองการจัดตั้งวัดมาจนครบ 30 ปีด้วย

ห่มผ้าแดงภูเขาทอง

วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย. 2556 (วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12) เริ่มงานห่มผ้าแดง องค์พระเจดีย์บรมบรรพต

เนื่องในงานเทศกาลประจำปี นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น. ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ท่านเจ้าคุณพระปัญญาวชิราภรณ์ นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ท่านเจ้าคุณพระวิจิตรธรรมาภรณ์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นนั่งบนหลังช้าง เริ่มขบวนอัญเชิญผ้าแดงออกจากถนนเส้นกลางวัดสระเกศไปถนนจักรพรรดิพงษ์ข้ามสะพานนริศดำรัสแล้วเลี้ยวขวาเข้าวัดสระเกศมาหยุดหน้าศาลาการเปรียญทางเข้าบรมบรรพตภูเขาทอง

ในการแห่นี้ มีขบวนตื่นตาตื่นใจทั้งขบวนช้าง รถโบราณ สามล้อย้อนยุค รถบุปผชาติ ขบวนธงชาติ ธงศาสนา ธงพระมหากษัตริย์ ขบวนพุทธศาสนิกชนอัญเชิญผ้าแดงถือสายมงคลตามริ้วขบวน และขบวนกลองยาวประเพณีอีสาน พร้อมขบวนนางรำ

เวลา 08.30 น. พิธีห่มผ้าแดงบนบรมบรรพต

มูลนิธิธรรมกายช่วยภาคใต้

มูลนิธิธรรมกาย องค์กรภาคีมอบทุนช่วยเหลือครู ครั้งที่ 60

ถวายสังฆทานช่วยวัดภาคใต้ ครั้งที่ 97 ณ วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2556 ที่วัดพุทธภูมิ อ.เมือง จ.ยะลา ได้จัดให้มีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 6ครั้งที่ 60 จำนวน 100 กว่ากองทุน, พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 9 ครั้งที่ 97 และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยมีพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จ.ยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในทุกๆ เดือนมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ร่วมกับโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ได้ส่งความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน