พระกริ่งใหญ่และพระอริยสงฆ์ที่วัดเทวราชกุญชร

วันที่ 10 พ.ย. 2556 เวลา 09:06 น.
พระกริ่งใหญ่และพระอริยสงฆ์ที่วัดเทวราชกุญชร
โดย...สมาน สุดโต

พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ชักชวนผู้เขียนให้ไปดูโครงการสร้างพระกริ่งใหญ่ที่วัดเทวราชกุญชร ที่กำลังเปิดให้ประชาชนผู้ศรัทธาสั่งจองในขณะนี้ ซึ่งเป็นพระที่สวยงาม สร้างตามหลัก และพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ครูอาจารย์ในอดีตได้วางไว้อย่างครบถ้วนพร้อมสรรพด้วยวิทยาการ

พระกริ่งใหญ่เทวราช

พระเทพคุณาภรณ์ มีภูมิธรรม เปรียญธรรม 9 ประโยค ตำแหน่งปกครอง คือ รองเจ้าคณะภาค 13 พูดถึงชื่อพระกริ่งใหญ่ว่ามีที่มาจากพุทธลักษณะที่มีพระพักตร์ใหญ่ ดังพักตร์ฮ่องเต้ เพียบพร้อมด้วยพุทธลักษณะ มากด้วยพุทธคุณ ที่ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และเสริมบารมีผู้ครอบครองเหมือนดังมีพระพุทธคุณประจำตัวและที่ไม่เหมือนสำนักอื่น คือ พระกริ่งใหญ่เทวราชได้จารึก โคตโม ซึ่งเป็นนามโคตรของพระพุทธองค์ ที่แปลว่าสูงสุดไว้ด้วย

การจัดสร้างได้เริ่มจากพิธีเททอง ที่ได้ทำตามพิธีกรรมต่างๆ ตามแบบโบราณาจารย์ เช่น เททองทุกองค์ในฤกษ์ที่กำหนดเสร็จในวันที่เป็นมงคล คือ วันที่กรุงเทพมหานครอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดเทวราชฯ วันที่ 28ต.ค. 2556

 

ผู้ที่เป็นประธานเททอง คือ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ที่จุดเทียนมงคลนำฤกษ์ คือ คุณพิพัฒน์ ลาภปรารถนา ประธานสภากรุงเทพมหานคร ผู้ที่จุดเทียนชัยในฤกษ์ ได้แก่ คุณนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เท่ากับว่าพระกริ่งใหญ่เทวราช คือ พระเทวดา เพราะผู้บริหารระดับสูงกรุงเทพมหานคร เมืองเทวดา เททองและจุดเทียนมงคลนำฤกษ์

นอกจากทำในฤกษ์ทุกองค์แล้ว ยังได้ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ อธิษฐานจิต อาจารย์ชินพร สุขสถิตย์ ศิษย์เอกหลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ มอบชนวนกระแสพระกริ่งชินบัญชรและแผ่นยันต์ของหลวงปู่ทิม อิสริโก หลายรุ่นที่หล่อหลอมรวมกันเป็นชนวนเก่า เพื่อใช้เป็นส่วนผสมศักดิ์สิทธิ์ในพระกริ่งรุ่นนี้

พระกริ่งใหญ่เทวราชรุ่นนี้ มีทั้งเนื้อทองคำ เนื้อนาก เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะแก่ทอง เนื้อนวโลหะก้นทอง ก้นเงิน และก้นทองแดง มีโค้ดมีหมายเลขกำกับทุกองค์

สำหรับพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 29 ธ.ค. 2556 พระเทพคุณาภรณ์ เป็นประธานจุดเทียนชัยอธิษฐานจิตด้วยตัวเอง และพระเกจิสายบูรพานั่งปรกอธิษฐานจิต คือ 1.พระครูสังฆกิจบูรพา (หลวงปู่บัว) วัดศรีบูรพาราม จ.ตราด 2.พระครูสุภัทราจารคุณ (หลวงพ่อสิน) วัดละหารใหญ่ จ.ระยอง 3.พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต (หลวงพ่อเชย) วัดละหารไร่ จ.ระยอง 4. พระครูโสภณพัฒนาภิรม (หลวงปู่บุญ) วัดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี 5.พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ (หลวงพ่อขวัญชัย) วัดนามะตูม จ.ชลบุรี และ 6.พระครูปลัดนิวัตร (พระอาจารย์ตุ๊กแก) วัดคมบาง จ.จันทบุรี

รายละเอียดติดต่อสอบถามที่ โทร. 02-281-2430

 

อริยสงฆ์ 18 องค์

เมื่อทราบรายละเอียดเรื่องพระกริ่งใหญ่เทวราชแล้ว ผู้เขียนได้ขึ้นชมพิพิธภัณฑ์สักทองที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าในวัด เมื่อไหว้พระบรมสารีริกธาตุและหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระสังฆราช 18 พระองค์ (เว้นพระองค์ที่ 19 ที่อยู่ในระหว่างหารือการจัดสร้างเพิ่ม หลังจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ 24 ต.ค. 2556) ที่ชั้น 2 ของอาคารพิพิธภัณฑ์แล้ว ได้เดินชมประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ที่ถวายอาคารไม้สักทองให้วัด

เมื่อผ่านเข้าไปในห้องจัดแสดงอีกห้องหนึ่ง ต้องหยุดถามตัวเองว่าเข้ามาห้องเดิมที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราช 18 พระองค์อีก หรือตาฝาด หรือกระจกเงาสะท้อนมาจากห้องสมเด็จพระสังฆราช เพราะมองเห็นพระที่เป็นหุ่นขี้ผึ้งตั้งเรียงรายอยู่ เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ ถึงกับสะดุ้งและขนลุกเลยครับ เพราะที่นั่งเป็นแถวนั้นคือพระอาจารย์ดังๆ ทั้งหลายที่เป็นหุ่นขี้ผึ้ง แต่ปั้นได้เหมือนพระอาจารย์มีชีวิต มานั่งบนอาสน์สงฆ์เป็นแถวให้เราได้กราบไหว้บูชา

ต้องชมช่างปั้นที่ทำได้แนบเนียนเหมือนคนจริงๆ ทีเดียว จึงขอแนะนำว่าห้ามไปดูคนเดียว เพราะจะมีอาการสะดุ้งและขนลุกเหมือนผู้เขียนก็ได้

พระอริยสงฆ์ หรือพระเกจิอาจารย์ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีทั้งหมด 18 องค์ เริ่มจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นองค์ที่ 1 ครูบาศรีวิชัย จ.ลำพูน เป็นองค์สุดท้าย

หากดูการลำดับที่ประดิษฐานน่าจะไม่ได้คำนึงถึงอาวุโสหรือใครเกิดก่อนเกิดหลัง หากลำดับแบบนี้ต้องจัดแถวใหม่ เพราะเท่าที่สังเกตนั้นท่านประดิษฐานตามที่เห็นสมควรมากกว่าตามอาวุโส มิเช่นนั้นครูบาศรีวิชัยคงไม่มานั่งคัดท้ายแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ต้องชมทางวัดและพิพิธภัณฑ์สักทองที่สร้างหุ่นขี้ผึ้งพร้อมทั้งพระประวัติพระอริยสงฆ์ 18 องค์ มาประดิษฐานให้เราสะดุ้งและขนลุก เพราะไม่มีที่อื่นๆ ที่พระอริยสงฆ์ มาชุมนุมในที่แห่งเดียว เหมือนที่พิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชร