เดินหน้าสร้างโรงพยาบาลภูริปาโล ประเทศอินเดีย

วันที่ 15 ก.ย. 2556 เวลา 10:36 น.
เดินหน้าสร้างโรงพยาบาลภูริปาโล ประเทศอินเดีย
ที่ประชุมคณะศิษย์พระเทพโพธิวิเทศ (หลวงพ่อยอด) อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และอดีตหัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดียเนปาล ประกาศเดินหน้าสร้างโรงพยาบาลภูริปาโล และศูนย์ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาประเทศอินเดีย ตามปณิธานพระเทพโพธิวิเทศ

พระเทพโพธิวิเทศ อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และอดีตหัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดียเนปาล

ก่อนมรณภาพ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2554 มีปณิธานที่จะสร้างโรงพยาบาลขึ้นที่พุทธคยา เพื่อช่วยเหลือประชาชนท้องถิ่น และผู้แสวงบุญนานาชาติเมื่อเกิดเจ็บป่วย โดยได้ฝากให้พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ (ดร.พระมหาฉลอง) รับไปดำเนินการ

การประชุมในวันที่ 8 ก.ย. 2556 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ มีพระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ที่ปรึกษาโครงการ คือ พระราชวิสุทธิโมลี พระราชสิทธิมุนี พระราชรัตนรังษี คุณณรงค์ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์

คณะศิษย์ในที่ประชุม เช่น พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ ประธานดำเนินการก่อสร้าง เจ้าอาวาสวัดไทยไวสาลี เมืองไวสาลี อินเดีย ดร.พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม พระพุทธา ฐิตโพธิ และคณะสถาปนิกนำโดยอาจารย์ณัฐกฤต สุนทรีรัตน์

พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ ประธานดำเนินการก่อสร้าง เจ้าอาวาสวัดไทยไวสาลี เมืองไวสาลี อินเดีย ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการสร้างโรงพยาบาลที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ว่า ก่อนที่พระเทพโพธิวิเทศจะมรณภาพนั้น ท่านมอบนโยบายการสร้างโรงพยาบาลที่พุทธคยาเพื่อรักษาผู้ป่วยทั่วไป และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ตัวท่านด้วย เมื่อรับนโยบายมาก็ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลขึ้น โดยมีญาติโยมถวายปัจจัยเพื่อดำเนินการดังกล่าว

การหาที่ดินสร้างโรงพยาบาลภูริปาโล ได้รับความร่วมมือจากชาวอินเดียแต่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นที่ดินประมาณ 5 ไร่ ห่างจากวัดไทยพุทธคยาไปประมาณ 900 เมตร ติดถนนแยกเข้าไปถนนบายพาสพุทธคยา อยู่ในเขตตำบลพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ทางโครงการชำระค่าที่ดินและค่าโอน เป็นจำนวนเงิน 25,200,000 รูปี (ยี่สิบห้าล้านสองแสนรูปี)

ขณะนี้กำลังซื้อที่ดินซึ่งอยู่ติดกับที่ดินที่ซื้อมาก่อนอีก 6 กะต้า (มาตรวัดของอินเดีย) เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยคุณณรงค์ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ มีศรัทธาจัดซื้อถวาย แต่ยังไม่สามารถตกลงกับเจ้าของที่ดิน เนื่องจากเจ้าของขึ้นราคาสูงจากราคาที่เคยซื้อ 78 แสนรูปี เป็น 1 ล้านรูปี ต่อหนึ่งกะต้า ท่านพระครูสิทธิปริยัติวิเทศจึงนิ่งอยู่

โครงการนี้จะเป็นการรักษากายและใจ นั่นคือสร้างโรงพยาบาลรักษาโรค และสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมรักษาใจ

สำหรับตัวโรงพยาบาลและอาคารที่พักได้ติดต่อวิศวกรชาวอินเดียออกแบบ และรัฐบาลรัฐพิหารได้อนุมัติแบบก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

ส่วนศูนย์ปฏิบัติธรรมนั้นอาจารย์ณัฐกฤต สุนทรีรัตน์ สถาปนิก ซึ่งเป็นเพื่อนพระภิกษุพุทธา ฐิตโพธิ วัดมหาธาตุ กับเพื่อนได้ออกแบบและนำเสนอในที่ประชุมว่าเป็นอาคารที่เป็นแบบสากล มีห้องพักประมาณ 96 ห้อง ตรงกลางเป็นหอสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เป็นเมกะโปรเจกต์แห่งรัฐพิหาร ประมาณค่าก่อสร้างประมาณ 85 ล้านบาท ถ้ารวมครุภัณฑ์อื่นๆ จะเป็นเงินประมาณ 100 ล้านบาท

ในขณะเดียวกัน พระราชสิทธิมุนี เสนอความเห็นว่าจะมีทางเพิ่มสถาปัตยกรรมที่บอกความเป็นไทยได้บ้างหรือไม่ ซึ่งสถาปนิกบอกว่าจะรับไปดำเนินการว่าจะทำตามคำแนะนำได้อย่างไร ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านก็ให้ความสนใจในการดำเนินการว่าจะได้แพทย์ พยาบาล และงบ ประมาณในการดำเนินการจากไหน เพราะในเมืองไทยใครที่สร้างโรงพยาบาลให้รัฐจะเกิดปัญหามาก เพราะรัฐไม่อยากได้ เรื่องนี้พระครูสิทธิปริยัติวิเทศบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะประสบการณ์ที่เปิดคลินิกภูริปาโลที่วัดไทยพุทธคยา มีคนไข้วันละหลายร้อยคน สามารถบริหารจัดการได้ โดยมีทั้งแพทย์ท้องถิ่น และกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ส่งไปช่วยในช่วงไฮซีซั่น

ในวันเดียวกันนี้ คุณทัศนีย์ บุรุษพัฒน์ อายุ 96 ปี ซึ่งเข้าประชุมด้วย ได้ถวายปัจจัยจำนวน 3.25 แสนบาท เพื่อสมทบการก่อสร้างโรงพยาบาล ต่อพระธรรมสุธี เงินดังกล่าวได้มาจากผู้ที่มาร่วมงานวันเกิด 8 รอบ หรือ 96 ปีเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2556 มอบให้แทนของขวัญจำนวน 1.25 แสนบาท และลูกสะใภ้มอบให้อีก 2 แสนบาท

โรงพยาบาลนี้ พระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ได้เมตตาวางศิลาฤกษ์ให้ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2555 ช่วงที่นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต