มโนทุจริต-วจีทุจริต

  • วันที่ 25 ส.ค. 2556 เวลา 10:49 น.

มโนทุจริต-วจีทุจริต

จากการที่มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติแต่งตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม รองแม่กองงานพระธรรมทูต ประธานคณะพระธรรมจาริก แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ไม่น่าเชื่อว่า จะมีบางคนโยงเรื่องนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องของการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เรื่องของความเกลียดชัง กันไปแล้ว ณ หลายปีที่ผ่านมานี้ให้ได้

วัดปากน้ำ+วัดธรรมกาย+พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

วัดธรรมกาย ได้วิชาธรรมกายจากหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ก็คิดว่าพวกเดียว กลุ่มเดียวกัน พ.ต.ท.ทักษิณ เข้าวัดธรรมกาย ทำบุญกับธรรมกาย ก็โยงเข้ามาจนได้ว่า สมเด็จวัดปากน้ำได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพราะทักษิณ

ช่างคิดได้...เนาะ

เรื่องดีๆ แบบนี้ ขอร้องให้ปลอด “การเมือง” สักเรื่องจะได้ไหมครับ...ท่านผู้คิดมาก

การที่ท่านคิดอย่างนี้ ท่านมีอคติหรือไม่ไม่ทราบครับ แต่ผมเชื่ออย่างว่าคนที่คิดแบบนี้คือคนที่ไม่รู้ธรรมเนียมการตั้งพระสงฆ์ในตำแหน่งทางคณะสงฆ์หรือแม้แต่ตั้งสมณศักดิ์

อ๋อ...ขอโทษครับ ถ้ารู้ก็คงเผินๆ

ผมว่าถ้าที่ประชุมมหาเถรสมาคมไม่มีมติตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช นั่นน่ะต้องคิด คิดให้มาก และคิดให้หนักด้วย

และกรรมการมหาเถรสมาคมทุกรูปที่เข้าประชุมในวันนั้นต้องออกมาให้ความเห็นด้วยว่าเพราะเหตุอันใดจึงไม่ตั้งสมเด็จวัดปากน้ำเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

เพราะอะไร? ซึ่งคงไม่ต้องพรรณนาเยอะ

1.เพราะสมเด็จวัดปากน้ำ “อาวุโสโดยสมณศักดิ์” กว่าใครในบรรดาสมเด็จพระราชาคณะทุกรูปใน มส. ไม่ว่าทั้งธรรมยุต หรือมหานิกาย

ความอาวุโสทางสมณศักดิ์ พูดอย่างชาวบ้านที่เข้าใจง่ายๆ ก็คือ สมเด็จวัดปากน้ำได้รับการสถาปนาเป็น “สมเด็จพระราชาคณะ” ก่อนสมเด็จทุกรูปที่ยังมีชีวิตอยู่ใน มส.ขณะนี้ ซึ่งไม่นับสมเด็จพระสังฆราช

และท่านรู้ไหมว่า “ความอาวุโสทางสมณศักดิ์” นั้นได้ถูกนำมาใช้ในพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสถาปนาพระรูปใดรูปหนึ่งขึ้นเป็น “สมเด็จพระราชาคณะ” และ “สมเด็จพระสังฆราช” ด้วย

2.เพราะสมเด็จวัดปากน้ำ ท่านยังมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงดี พูดจาชัด และสามารถปฏิบัติหน้าที่ทางคณะสงฆ์ได้ไม่มีปัญหา

สองข้อนี้ท่านมีบริบูรณ์...

ดังนั้น การที่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติตั้งท่านเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจึงชอบธรรมโดยแท้

ไม่มีคุณสมบัติส่วนไหนของท่านบกพร่องเลย คุณวุฒิ ก็ประโยค 9 ความสามารถก็หลากหลาย เช่น มีความสามารถในการเทศน์ เป็นต้น

แต่หากสมมติว่า สมเด็จวัดปากน้ำแม้จะอาวุโสโดยสมณศักดิ์ แต่ว่าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ไม่สามารถเดินไปไหนมาไหน และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางคณะสงฆ์ได้เลย แล้วมหาเถรสมาคมก็ยังตั้งท่านอีก อย่างนี้ก็ไม่ควร

เพราะตามหลักแล้ว เมื่อตั้งแล้วต้องทำงานได้ด้วย นี่คือประเด็น

ไม่ใช่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งเฉยๆ หรือเป็นหุ่นโชว์ และผมก็เชื่อว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมจะไม่ตั้งท่านแน่นอนหากท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดชีวิต

หมายถึงปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เลยนะครับ

จึงอยากจะกราบเรียนไปยังท่านที่คิดมากทั้งหลาย ว่าไม่ต้องคิดไกลขนาดนั้นหรอก ผมว่าเรื่องบางเรื่องไม่ต้องคิดไปไกลขนาดนั้นก็ได้ เช่น เรื่องนี้ หรือถ้าคิดก็ขอให้ศึกษาข้อมูลกันก่อน

เพราะถ้าคิดไกลด้วยอกุศลจิตอย่างว่า มันก็เป็นบาปครับ ใจที่คิดไม่ดี ท่านเรียกว่า “มโนทุจริต” และถ้าเกิดไปพูดไม่ดีด้วยก็กลายเป็น “วจีทุจริต”

เรียกว่า ปากก็ไม่ดี ใจก็ยังคิดชั่ว อีก

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ