ธรรมบรรยาย ณ นครมุมไบในเรื่องอนัตตา! เมื่อ ๒๔ มี.ค. ๕๖ (ตอน ๑)

วันที่ 05 ก.ค. 2556 เวลา 08:56 น.
โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา...

ได้ติดตามอ่านบทบรรยายธรรมที่นำมาตีพิมพ์ใน “ธรรมส่องโลก” มาโดยตลอด โดยเฉพาะในตอนหลังๆ มีความลุ่มลึกละเอียดที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง ไม่ว่าธรรมะในอินเดีย... หรือในประเทศไทย

แม้ว่าจะดูยากขึ้นกว่าเดิม แต่ก็มีคุณค่าต่อการศึกษาธรรมปฏิบัติที่ตรงเข้าหาแก่นธรรม จึงใคร่ขอเรียนมาเพื่อขอช่วยนำธรรมเทศนาแบบดังกล่าวมาลงเผยแผ่ใน “ธรรมส่องโลก” ซึ่งเป็นการแสดงของพระอาจารย์เอง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาปฏิบัติของผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมแท้จากพระปฏิบัติ โดยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองให้ไร้สาระกับการชักชวนกันทำแต่บุญวัตถุ... จนนำมาสู่ความเสียใจกัน เมื่อมีข่าวที่ไม่ดีๆ ในวงการพระ

ขอ “ธรรมส่องโลก” จงดำเนินต่อไปตามปฏิปทาของพระอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ศิษย์ ธรรมส่องโลก

วิสัชนา...

เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา หลากหลายเรื่องราวไหลเข้ามาในชีวิตของทุกคน หรือทุกชีวิตไหลไปตามเรื่องราวต่างๆ พบเห็นสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ ก็ให้ถือว่าเป็นการเรียนรู้ธรรมะภาคสนาม... อย่าเพิ่งไปเบื่อ... อย่าเพิ่งหน่าย ก่อนจะกำหนดให้เห็นแจ้งในความจริง เพื่อให้เกิดปัญญารู้เข้าใจให้ถึงเหตุปัจจัยแห่งเรื่อง (ธรรม) นั้นๆ อย่างแท้จริง... จนจิตใจเรายอมรับ รู้ในความจริงที่เป็นสัจธรรมนั้น เข้าถึง เข้าใจ รู้แจ้ง รู้จริง ว่า อ้อ! มันเป็นเช่นนี้เอง!! ไม่ว่าสมัยใดๆ ก็เป็นเช่นนี้ กิเลสตัวเดียวกัน พระจะสึก... คนจะวิปลาส มารจะสำแดงฤทธิ์เดช... สัตว์ทั้งหลายจะต้องทุรนทุรายในทะเลแห่งความทุกข์ ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ปรากฏมี... เป็นอย่างนี้ เป็นเช่นนี้ ไม่เปลี่ยนไปจากนี้

ไม่มีอะไรแปลกสักเรื่อง... มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมดา ตราบใดที่เหตุปัจจัยมันยังไม่สิ้นไป ก็ต้องเป็นอย่างนี้... อย่าไปโทษท่านมิตซูโอะ อย่าไปกล่าวหาท่านเณรคำเลย ที่หนักหนาซ่อนเร้นทำลายพระพุทธศาสนาอย่างหนักหน่วง ไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรม ไม่เคยคิดปฏิบัติเอื้อเฟื้อในพระธรรมวินัย ยังมีอยู่มากมาย ใหญ่ๆ โตๆ ทั้งนั้น จึงไม่ต้องกล่าวถึง ตัวเล็ก ตัวน้อย ปลาซิว ปลาสร้อย ทั้งหลาย... จริงๆ แล้ว ในทุกเรื่องราวล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเพราะไม่เคารพพระธรรมวินัย ตราบใดยังถือปฏิบัติกันผิดๆ มีความเห็นผิดๆ มีการสั่งสอนกันผิดๆ... ไปจากพระธรรมวินัย ตราบนั้นก็ยังมีปัญหาแบบนี้ ไม่รู้จักจบสิ้น... ควรหรือยังที่จะต้องสังคายนาเพื่อชำระอธิกรณ์อันเกิดจากการถือผิดๆ การประพฤติผิดๆ สืบต่อกันมาอย่างไม่ใส่ใจในความจริงแท้ของพระธรรมวินัยที่บริสุทธิ์... จึงป่วยการที่จะกล่าวถึงเรื่องที่ปรากฏเพื่อกลบข่าวการเมือง... ที่เต็มไปด้วยปัญหามากมาย ขอสาธุชนพึงตั้งสติให้ดี ตรวจตราพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้ง แล้วจะเข้าใจว่า ทำไมข่าวพวกนี้มันมาดังมากมายในช่วงนี้ ทั้งๆ ที่มันเกิดปรากฏมีมานานแล้ว อันองค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง ควรลุกขึ้นมาตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และหยุดยับยั้งปัญหาให้เด็ดขาด มิใช่ปล่อยให้เสนอข่าวกันไปอย่างไม่มีทิศทาง จนทำลายองค์กรพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ด้วยอำนาจแห่งธรรม... อย่าหลงกลกระแสมาร... อย่าหลงพานตามกระแสกิเลส ตริตรองให้ละเอียด ก่อนจะติเตียนเรื่องราวเหล่านั้น แล้วจะพบความจริงว่า ทำไมมันจึงมีแต่เรื่องวุ่นวายในดงขมิ้น จนอยากให้ถอยศรัทธา...

เพื่อบำรุงสติปัญญา ให้ศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา อาตมาขอนำธรรมบรรยายที่แสดงแบบสบายๆ ให้บรรดาพุทธศาสนิกชนคณะหนึ่ง ณ บ้านพักของ Chief Information Commissioner ของรัฐบาลแห่งรัฐมหาราษฎร์ สาธารณรัฐอินเดีย ณ นครมุมไบ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๖ มาให้ท่านสาธุชนได้ศึกษาพิจารณา จะได้นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามธรรม พึงติดตามอ่าน ณ บัดนี้ เถิด...

ขอสาธุชนทั้งหลาย พึงกำหนดรู้โดยมีสติควบคุมจิต รับรู้เสียงธรรมเข้าสู่จิตและพิจารณาตามธรรมบรรยาย ที่อาตมาจะแสดงโดยพิสดารในหลักอนัตตา อันเป็นแก่นธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ณ บัดนี้

...เป็นธรรมะที่แสดง ณ นครมุมไบ เมื่อครั้งเดินทางไปเมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๖ โดยการอาราธนานิมนต์ของทางคณะศรัทธาทางอินเดีย ในครั้งนั้นได้ไปแสดงธรรมให้คณะศรัทธาทั้งหลายได้ฟังในหลายสถานที่ในแต่ละวัน นำสู่ความศรัทธาเลื่อมใสยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคณะนักวิปัสสนาญาณทั้งหลายที่สนใจศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาในเชิงลึก ก่อนกลับได้ไปเยี่ยมที่พักหลังใหม่ของท่าน Chief Information Commissioner (C.I.C.) ของรัฐบาลแห่งรัฐมหาราษฎร์ Mr.Ratnakar Gaikwad ซึ่งมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและต่ออาตมาจึงได้ยกธรรมะขึ้นบรรยาย...

(อ่านต่อฉบับหน้า)