พระเทพคุณาภรณ์ คิด สร้างและเสกพระกริ่งเทวราช

วันที่ 17 ก.พ. 2556 เวลา 13:02 น.
พระเทพคุณาภรณ์ คิด สร้างและเสกพระกริ่งเทวราช
พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภโณ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการสงฆ์และวัดเทวราชกุญชรอีกครั้งหนึ่ง

โดย...สมาน สุดโต

พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภโณ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการสงฆ์และวัดเทวราชกุญชรอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดสร้างพระกริ่งเทวราช เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่มีอายุครบ 50 ปี วันที่ 5 เม.ย. 2556 หลังจากประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนโฉมวัดที่ชำรุดทรุดโทรมให้เป็นอารามรื่นรมย์ดั่งเทวาเนรมิต ในช่วงเวลา 12 ปีที่มาครองวัดเทวราชกุญชร

พระเทพคุณาภรณ์ จบเปรียญธรรม 9 ประโยค และปริญญาโท (ศศม.) จากมหาวิทยาลัยเกริก ส่วนสมณศักดิ์ พ.ศ. 2541เป็นที่พระศรีวชิรโมลี พ.ศ. 2546 เลื่อนเป็นพระราชาชั้นราช ที่พระราชสุธี และเมื่อ พ.ศ. 2551 เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพคุณาภรณ์

เกิดเมื่อวันที่ 5 พ.ศ. 2506 ณ บ้านกาหลง จ.สมุทรสาคร บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดกาหลง อุปสมบทที่วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานคร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2544 ส่วนตำแหน่งปกครองด้านอื่น เป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ และเป็นรองเจ้าคณะภาค 13

 

ก่อนที่ท่านจะมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดนี้ วัดเทวราชกุญชรอยู่ในสภาพทรุดโทรม สกปรก และรกรุงรัง ด้วยสิ่งปลูกสร้างที่ต่อเติมอย่างไม่มีระเบียบ ฤดูน้ำหลากน้ำท่วมซ้ำซาก ส่วนผู้อาศัยในวัดนอกจากพระอยู่ประจำยังมีพระจรและฆราวาสมาอาศัยอีกต่างหาก ท่านจึงใช้เวลาพอสมควรในการแก้ไขปัญหาเรื่องคน และปรับปรุงบูรณปฏิสังขรณ์อาคารกุฏิและถาวรวัตถุปูชนียวัตถุ ให้คงสภาพที่ดีน่าดูเหมือนเดิม โดยรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไว้อย่างเหนียวแน่น ถึงวันนี้วัดเทวราชกุญชรกลายเป็นอารามรื่นรมย์ สิ่งแวดล้อมบริสุทธิ์ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และศึกษาประวัติศาสตร์ของวัดยิ่งนัก

แรงบันดาลใจให้สร้างพระกริ่ง

ท่านเล่าเรื่องการสร้างพระกริ่ง ว่าเป็นครั้งแรกแห่งประวัติศาสตร์ของวัด ตั้งแต่สร้างมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยสร้างพระกริ่งมาก่อน แต่ต้องการให้เป็นเกียรติประวัติของตน ในโอกาสที่มีอายุครบ 50 ปี เพราะถือว่ามีชีวิตเจริญรุ่งเรืองมาได้ครึ่งหนึ่งของอายุ ตามเกณฑ์ที่มนุษย์ทั่วไปจะมีอายุ 100 ปี

เมื่ออายุย่างเข้าปีที่ 51 ถือว่าเป็นกำไรชีวิต ประกอบกับยึดคติที่ว่าการสร้างพระกริ่ง เป็นการเสริมสร้างบุญบารมี และเป็นโชคลาภ อีกทั้งโบราณถือว่าพระกริ่งแก้อาถรรพณ์ ใช้เสกทำน้ำมนต์ รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย

พระกริ่งที่จะสร้างให้ประชาชนเช่าไปบูชา ขนานนามว่าพระกริ่งเทวราช โดยท่านจะเป็นผู้จัดสร้างด้วยมือและอธิษฐานจิตด้วยตนเอง เช่น วันที่ 19 ก.พ. 2556 เป็นประธานเททองด้วยตนเอง วันที่ 27 มี.ค. 2556 เป็นประธานจุดและดับเทียนชัย ในพิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก เรียกว่าทำด้วยตนเองทุกขั้นตอนและทุกพิธีกรรม

พิธีเททองวันที่ 19 ก.พ. เวลา 15.1917.49 น.นั้น จัดพิธีเททองหล่อโบราณย้อนยุคในฤกษ์ทุกองค์ พระสงฆ์ จะสวดมหาสมยสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรชุมนุมเทวดา เพื่อประกาศให้ทราบทั่วไปว่าพระกริ่งเทวราช ดั่งเทวดาเนรมิต และในวันเททอง ซึ่งจะประกอบพิธีในกำแพงแก้วพระอุโบสถ ได้ขอให้ผู้ร่วมพิธีที่เป็นฆราวาสแต่งชุดขาว สมาทานศีล เพื่อความบริสุทธิ์ และให้ร่วมสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ สวรรค์ 6 ชั้น และพรหม 16 ชั้นด้วย (มีบทสวดแจกให้ทุกคน)

พระกริ่งทองคำ

สำหรับจำนวนพระกริ่งที่สร้าง มีโค้ดหมายเลขกำกับทุกองค์ ได้กำหนดดังนี้เ

พระกริ่งเทวราช เนื้อทองคำบริสุทธิ์ สร้าง 9 องค์ ให้บูชาองค์ละ 9.5 หมื่นบาท พระกริ่งเทวราชเนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน 999 องค์ ให้บูชาองค์ละ 2,000 บาท

ชุดประธานกิตติมศักดิ์ สร้าง 9 ชุด (1 ชุดมี 3 องค์ เป็นเนื้อทองคำ เงิน นวโลหะแก่ทองคำ) ให้บูชาชุดละ 1 แสนบาท

 

ชุดกรรมการกิตติมศักดิ์ สร้าง 9 ชุด (1 ชุดมี 3 องค์) บูชาชุดละ 2 หมื่นบาท ก้นทอง ก้นเงิน ก้นทองแดง มีโค้ดมีหมายเลขกำกับทุกองค์

เปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.25 มี.ค. 2556

ทางวัดกำหนดจัดพิธีเทวาภิเษก พุทธาภิเษกพระกริ่งเทวราช วันที่ 27 มี.ค. 2556 เวลา 15.19 น. โดยผู้สั่งจองจะรับพระกริ่งเทวราชได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2556 เป็นต้นไป

อนึ่ง ปัจจัยที่ได้จากการให้บูชาพระกริ่งเทวราช จะตั้งเป็นทุนนิธิวัดเทวราชกุญชร เพื่อการศึกษาพระภิกษุสามเณร ส่งเสริมครูสอนศีลธรรม การปฏิบัติธรรม การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมอบเป็นทุนการศึกษาในโครงการ “วัดเทวราชกุญชรสนับสนุนทุนการศึกษาตามมติมหาเถรสมาคมให้ทุนการศึกษาเป็นทั้งทุนหนุนแรงใจ มอบแด่เยาวชนไทยผู้ใฝ่ดี”

ก่อนจบการสัมภาษณ์ พระเทพคุณาภรณ์ฝากบอกผู้สนใจปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของวัดเทวราชกุญชร ว่าทางวัดเปิดโครงการนำชมวัด ปฏิบัติธรรม เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทุกวัน ไม่เว้นวันพระและวันอาทิตย์ สะดวกวันไหน มาได้วันนั้น ทางวัดยินดีต้อนรับ

วัดเทวราชกุญชร ยุคนี้นอกจากเป็นอารามสมชื่อ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสยังสร้างพระกริ่งเทวราชให้บูชา แต่มีจำนวนจำกัด ดังนั้นผู้มีจิตศรัทธาไม่ควรพลาด สอบถามรายละเอียดได้ที่วัด โทร.022812430