พระธรรมภาวนาวิกรม (ธงชัย)แนะ'ทำดีถูกวิธีชีวิตดีตลอดไป'

วันที่ 10 ก.พ. 2556 เวลา 09:16 น.
พระธรรมภาวนาวิกรม (ธงชัย)แนะ'ทำดีถูกวิธีชีวิตดีตลอดไป'
พระธรรมภาวนาวิกรม (ธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ที่มีชื่อเสียงด้านผู้นำจิตวิญญาณของประชาชนคนไทยรูปหนึ่ง

โดย...สมาน สุดโต

พระธรรมภาวนาวิกรม (ธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ที่มีชื่อเสียงด้านผู้นำจิตวิญญาณของประชาชนคนไทยรูปหนึ่ง เมื่อทำกิจกรรมใดๆ ที่วัดไตรมิตรฯ การสวดภาวนา รักษาศีล เพื่อกำจัดภัยพิบัติต่างๆ จะมีประชาชนทุกระดับชั้นมาร่วมพิธีกันแน่นวัด

เมื่อเป็นประธานมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำโครงการเพชรยอดมงกุฎ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยจัดการแข่งขันความสามารถของนักเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนา ภาษาจีน ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง

ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำถ้วยรางวัลจำนวน 4 ถ้วย และให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.จารึกบนถ้วยรางวัลสำหรับมอบเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5 วันที่ 24-25 พ.ย. 2555

ล่าสุดเป็นประธานในพิธีเทวาภิเษก “พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ” ในวาระที่กรมธนารักษ์มีอายุครบ 80 ปี

ส่วนชุดวัตถุมงคลที่ประชาชนให้ความนิยมตลอดคือชุดพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู สร้างมาแต่ปี พ.ศ. 2548 มีทั้งเหรียญและผ้ายันต์

 

ที่มาแห่งความศักดิ์สิทธิ์คือพระนารายณ์มีอำนาจสยบกำลังร้ายของพระราหู ช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาชีวิตผู้ที่บูชาจากร้ายให้กลายเป็นดี ชนะอุปสรรคต่างๆ ทำให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าและนำสิ่งดีๆ เข้ามา เสริมดวงชะตาบารมี เพิ่มพูน ทรัพย์สินเงินทอง ความสุขความสบาย มั่งมีศรีสุข ลาภผลพูนทวี ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาล พร้อมทั้งขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นอัปมงคล ป้องกันเสนียดจัญไร ป้องกันภูตผีปีศาจ แคล้วคลาดปลอดภัย จากภัยพิบัตินานาประการ

ท่านเคยกล่าวไว้ว่า “อานุภาพขององค์พระจะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลมนุษย์ทุกคนให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากกรรมตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน แก้ไขเคราะห์ร้ายอภัยเวรจากดวงดาวที่ให้โทษในดวงชะตาชีวิต คุ้มครองบุคคลที่ถูกคิดร้ายด้วยอกุศลเจตนา แก้อาถรรพ์อัปมงคลทุกชนิด โดยเฉพาะเรื่องการปกป้องคุ้มครองดวงชะตาชีวิตนั้นถือว่าเป็นเลิศ”.

ด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะนั้น มีมากมาย ทั้งระดับท้องถิ่นและนานาชาติ ดังที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือฮั่นบั้น (HANBAN) ประกาศยกย่องเมื่อปี พ.ศ. 2554 เมื่อครั้งเป็นพระเทพภาวนาวิกรม ว่าเป็น 1 ใน 11 ท่าน ที่มีผลงานด้านการศึกษาโดดเด่นเป็นพิเศษ (The Best of the Best)

เนื่องด้วยผลงานหลายด้านเป็นที่ยอมรับ ท่านจึงเจริญในสมณศักดิ์ตลอด กล่าวคือ ปี พ.ศ. 2535 เป็นพระภาวนาวิสุทธาจารย์ วิ. ปี พ.ศ. 2538 เป็นพระราชภาวนาวิกรม วิ. ปี พ.ศ. 2547 เป็นพระเทพภาวนาวิกรม วิ. และปี พ.ศ. 2554 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมภาวนาวิกรม วิ.

ภูมิลำเนาของท่านคือ จ.ฉะเชิงเทรา เกิดวันที่ 21 ก.พ. 2496 อุปสมบทเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2517

ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

เมื่อได้รับนิมนต์ให้มาแสดงธรรม ในโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ปีที่ 17 จัดขึ้นทุกวันศุกร์ โดย ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น เรื่อง

“ทำดีถูกวิธี ชีวิตดีตลอดไป” ท่านได้สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ ซีพี ออลล์ ได้สรุปเป็นสกู๊ปมาให้โพสต์ทูเดย์ ดังนี้

พระธรรมภาวนาวิกรม เริ่มต้นการบรรยายธรรมว่า การที่มนุษย์เราเกิดขึ้นมาได้ในโลกนี้เกิดจากการสั่งสมบุญความดีมาแต่ชาติปางก่อน จึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายครบ 32 ประการ เพื่อที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลให้ในชาตินี้มีชีวิตที่ดีขึ้นโดยการตระหนักคิดรู้ว่ากำลังทำอะไร คิดอะไร พูดอะไร ใช้ชีวิตให้มีสติ ภายใต้ ศีล สมาธิ และปัญญา

พระอาจารย์ยังขยายความต่อไปว่า “ศีล” ในที่นี้ คือ การปฏิบัติตัวอยู่ในสิ่งที่ถูกต้อง “สมาธิ” คือ ความตั้งมั่นของจิตพึงระลึกและมีสติอยู่ตลอดเวลา จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว “ปัญญา” คือ ความรอบรู้ รู้ทัน กับการใช้ชีวิต รู้ถูก รู้ผิด สิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำ คิดดี พูดดี และทำดี

คิดดี คือ ความคิดที่เกิดขึ้นจากจิตใจสั่งการไปที่สมอง ประมวลผลโดยผ่านประสบการณ์ที่พบเจอแล้วกลั่นกรองออกมาเป็นความคิด ความรู้สึกที่เรียกว่า คิดดี

พูดดี คือ คำพูดที่แสดงออกมาจากตัวผู้พูด เพื่อให้ผู้ฟัง ฟังแล้วรู้สึกสบายใจ พูดดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึง คำพูดที่กล่าวยกย่องเทิดทูนผู้ฟัง ทำให้ผู้ฟังเชื่อหรือคล้อยตาม พูดดีควรเกิดจากการพูดที่มีสติ คิดก่อนพูด ไม่ใช่พูดออกไปแล้วค่อยคิด และไม่ควรพูดว่าร้ายเสียดสีเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความลำบากใจ

ทำดี คือ การกระทำที่เกิดจากตัวบุคคลได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อทำแล้วเกิดความสบายใจทั้งตัวผู้ให้และตัวผู้รับเองย่อมส่งผลให้จิตใจดีทั้งคำพูดและความคิดก็จะออกมาในแนวเดียวกัน การทำดีตั้งแต่วันนี้จะทำให้สุขกายสบายใจ

“คนเราเมื่อคิดดี พูดดี ทำดีแล้วย่อมส่งผลให้การดำเนินชีวิตดำเนินไปในทางที่ถูก ที่ควรชีวิตนั้นก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่พัฒนาเจริญก้าวหน้าประสบประโยชน์สุข แต่ถ้าดำเนินชีวิตไม่เป็นก็จะมีแต่ขาดทุนและประสบแต่ความทุกข์และความเสื่อม ฉะนั้นต้องรู้จักดำเนินชีวิตหรือดำเนินชีวิตให้เป็น”

นอกจากนี้ พระธรรมภาวนาวิกรม อธิบายเพิ่มเติมว่า มรรค คือ เส้นทางที่นำไปสู่นิพพาน เมื่อผู้ใดได้ปฏิบัติก็ไม่ควรที่จะประมาทปล่อยให้กาลเวลาผ่านไปเฉยๆ ควรที่จะไขว่คว้าหาสิ่งที่ดีๆ เข้ามาในชีวิต ประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรม เพื่อพบความสุขที่ดีในภายภาคหน้า จิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส จะช่วยส่งเสริมให้คิดดี ทำดี พูดดี ดังนั้นจึงควรฝึกให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นประจำ

การมีสติคือ การรู้ตัวว่าตนกำลังทำอะไร พูดอะไร เมื่อรู้ว่าสิ่งที่ตนเองจะทำจะพูดนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์และถูกต้องจึงทำสิ่งนั้น หรือพูดสิ่งนั้นออกไป ความมีสติตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี คือ คิดดี ทำดี พูดดี เพียงแค่นี้ชีวิตเราก็จะดีตลอดไป เพราะทำดีถูกวิธี

นี่คือบทสรุปที่คนไทยควรนำไปปฏิบัติ เพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป