มาฆบูชาร่วมอนุโมทนากับชาวพุทธในอินเดีย(๓)

  • วันที่ 31 มี.ค. 2553 เวลา 19:44 น.

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส dhamma_araya@hotmail.com

ปุจฉา : กราบอาราธนาพระอาจารย์ ช่วยกรุณาเล่าเรื่องผลความสำเร็จของการจัดงานมาฆบูชาโลกในประเทศอินเดีย และมุมมองใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา อันควรแก่การศึกษาตามที่ปรากฏในบทความ สว่าง ณ กลางใจ ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์...

วิสัชนา : ได้มีความเห็นเป็นเชิงคำถามถึงกรณีการจัดงาน|มาฆบูชาโลกในประเทศอินเดียครั้งนี้ จากสาธุชนที่ได้เดินทางไปร่วมงาน ดังเช่น ดร.วิรไท สันติประภพ ผ่านมาทาง รจนา วานิช ที่เป็นกรรมการจัดงาน/ผู้ประสานงาน ถึงอาตมา โดยมีปุจฉามาว่า เนื่องจากการจัดงานมาฆบูชาโลกนั้น ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์นานาชาติมาร่วม รวมไปถึงพระเถรานุเถระจากหลายประเทศ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาลอินเดีย เจ้าหน้าที่และประชาชนในระดับท้องถิ่นและจากส่วนกลางของอินเดีย ซึ่งหากดูรูปแบบของการจัดการแล้วไม่ง่ายเลย แต่การจัดงานมาฆบูชาโลก ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร ในครั้งนี้ กลับประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งในด้านการจัดสถานที่ ตลอดจนการจัดการในส่วนของผู้มาร่วมงานฯ ทำให้นึกถึงคำว่า “ธรรมะจัดสรร” จึงขอกราบเรียนถามพระอาจารย์อารยะวังโส ช่วยกรุณาความหมายของ “ธรรมะจัดสรร” และสำหรับในกรณีนี้สามารถเรียกว่า “ธรรมะจัดสรรได้หรือไม่ครับ”

ขอวิสัชนาธรรมอย่างต่อเนื่องจากคำถามที่เกิดจากความเห็นของ ดร.วิรไท สันติประภพ ซึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานมาฆบูชาโลก ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธในอดีต ซึ่งอาตมาได้มีโอกาสให้ธรรมะสั้นๆ กับคณะของ ดร.วิรไท ในหลายๆ ตอน ที่มีโอกาสในช่วงระหว่างการจัดงาน ณ วัดเวฬุวันฯ ต่อเนื่องสู่ดินแดนตรัสรู้ ณ โพธิมณฑลสถาน พุทธคยา ด้วยความสนใจต่อกลุ่มคณะชาวพุทธ หนุ่ม-สาว ที่เดินทางมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไม่หลงเพลิดเพลินมัวเมาอยู่กับวัตถุ หลงยึดตัวตนจนลืมแก่นธรรมแท้ ที่ว่าหัวใจบูชาธรรม ที่ชอบโดยธรรมของพระตถาคตเจ้า ซึ่งสามารถนำพายกระดับจิตสู่พุทธภาวะ เพื่อความรู้ตื่นเบิกบานได้อย่างแท้จริง

จากคำถามดังกล่าวคงจะสะท้อนให้เห็นในมุมมองหนึ่งของผู้มีโอกาสไปร่วมงาน ซึ่งได้เห็นภาพสำเร็จอันเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งหากจะเล่ารายละเอียดถึงเบื้องหลังความสำเร็จของงาน ก็คงจะพออนุมานไปสู่ความเข้าใจในความหมายของ “ธรรมะจัดสรร” ได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะหากจะบอกกล่าวเล่าเรื่องไปถึง การจัดงานมาฆบูชา เพื่อการรวมพลังสู่ความเป็นหนึ่งของชาวพุทธ ณ ดิกซภูมี นาคปุระ รัฐมหาราษฎร์ เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๕๓ ซึ่งอาตมาตัดสินใจให้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลมาฆบูชาขึ้นที่นั้น โดยมอบให้แกนนำชาวพุทธในอินเดียรวมตัวกันเป็นแกนนำคณะกรรมการ เพื่อจัดงานดังกล่าว ซึ่งมีตัวแทนของชาวพุทธในอินเดียจากหลายๆ เมืองเข้ามาร่วมงาน แต่ด้วยความไม่คุ้นเคยต่อศาสนกิจในพระพุทธศาสนา เพราะนี่คือการจัดงานเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกโดยชาวพุทธในอินเดียที่มาจากหลากหลายกลุ่ม จึงให้ชุลมุนวุ่นวายพอสมควร มีการกระทบกระทั่งฟ้องร้องกันตามประสาชาวอินเดีย มีการต้องการแสดงบทบาทการนำกันพอสมควร แต่ทุกอย่างก็ค่อยคลี่คลายและสงบลงบนความ Respect Guruji องค์เดียวกัน

อ่านต่อฉบับหน้า

**ส่งคำถามหรือ แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆได้ที่ คอลัมน์ธรรมส่องโลก หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อาคารบางกอกโพสต์ 136 ถนน ณ ระนอง แยกสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทรสาร 02-671-3132

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ