แวดวงสงฆ์

วันที่ 09 ธ.ค. 2555 เวลา 12:07 น.
กำหนดพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร พระครู

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธ.ค. 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อน และตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ระดับเจ้าคุณ รวม 66 รูป เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2555

สำหรับพระสงฆ์ที่ชั้นพระครูสัญญาบัตรระดับชั้นต่างๆ 1,980 รูป โดยได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ใหม่ 1,090 รูป พระราชทานเลื่อน 890 รูป มีพระบรมราชานุญาตถวายประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในปีนี้ 5 แห่ง คือ

1.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง จัดพิธี ณ วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันอังคารที่ 8 ม.ค. 2556 เวลา 13.30 น. พระสงฆ์ที่เข้ารับตั้งใหม่ 239 รูป เลื่อนชั้น 194 รูป รวมทั้งหมด 433 รูป

2.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จัดพิธี ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ วัดภัทรสิทธาราม จ.นครสวรรค์ ในวันอังคารที่ 15 ม.ค. 2556 เวลา 13.30 น. พระสงฆ์ที่เข้ารับตั้งใหม่ 210 รูป เลื่อนชั้น 177 รูป รวมทั้งหมด 387 รูป

3.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 101112 จัดพิธี ณ วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา ในวันอังคารที่ 22 ม.ค. 2556 เวลา 13.30 น. มีพระสงฆ์เข้ารับตั้งใหม่ 308 รูป เลื่อนชั้น 246 รูป รวมทั้งหมด 554 รูป

4.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ จัดพิธี ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร จ.ระนอง ในวันอังคารที่ 29 ม.ค. 2556 เวลา 13.30 น. พระสงฆ์ที่เข้ารับตั้งใหม่ 72 รูป เลื่อนชั้น 55 รูป รวมทั้งหมด 127 รูป

5.ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 49 จัดพิธี ณ วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร ในวันพุธที่ 6 ก.พ. 2556 เวลา 13.30 น. พระสงฆ์ที่เข้ารับตั้งใหม่ 261 รูป เลื่อนชั้น 218 รูป รวมทั้งหมด 479 รูป

โอกาสนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอกราบอาราธนาพระสังฆาธิการ ที่ได้รับพระราชทาน ตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ โปรดไปรับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ตามวัน เวลา และสถานที่ของเขตการปกครองคณะสงฆ์หนต่างๆ ดังกล่าว และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ความกตัญญูของเจ้าคุณแย้ม วัดไร่ขิง

ผู้คนตลาดอำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี น่าจะมักคุ้นกับพระเถระในวัย 50 เศษ จากต่างถิ่นรูปหนึ่งที่มาที่ตลาดอำเภอม่วงสามสิบทุกเดือน นอกจากเยี่ยมสตรีผู้อาวุโส วัย 84 ปีแล้ว ยังต้องแวะที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่ม่วงสามสิบเป็นประจำ พระเถระรูปนั้นมิใช่ใครที่ไหน หากแต่เป็นพระราชวิริยาลังการ หรือเจ้าคุณแย้ม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ครับ

วันที่ 3 ธ.ค. 2555 ท่านเจ้าคุณแย้มไปแสดงมุทิตาจิต พระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ. 9) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส รองเจ้าคณะภาค 10 ท่านเล่าถึงการเดินทางไป อ.ม่วงสามสิบ ทุกเดือน เพื่อเยี่ยมโยมแม่ อายุ 84 ปีแล้ว ตอนนี้อยู่กับพี่ชายและพี่สะใภ้ ที่นั่น โดยพี่สะใภ้ทำงานที่โรงพยาบาล ท่านเคยพาโยมแม่มาอยู่ที่วัดไร่ขิงด้วย แต่ไม่ยอมอยู่เพราะไม่มีเพื่อนคุย

ท่านไปม่วงสามสิบจนคนคิดว่าเป็นคนที่นั่น แต่ความจริงโยมแม่เป็นคน จ.นนทบุรี แต่งงานกับโยมพ่อไปอยู่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ให้กำเนิดเด็กชายแย้มแล้ว ก็จากไป มาเจออีกทีเมื่อเจ้าคุณแย้มอายุครบบวช แต่ถึงกระนั้นก็ผูกพันในฐานะลูกกับแม่ จึงดูแลอย่างดี แม้ว่าจะไปอยู่ม่วงสามสิบก็ไม่ให้เดือดร้อน จึงต้องไปบอกร้านเซเว่นฯ ที่อำเภอว่า ถ้าโยมผู้ชรามาซื้ออะไรให้ไปเลย แต่ไม่ต้องคิดเงิน ทุกเดือนท่านจะมาชำระให้เอง ซึ่งเดือนหนึ่งเป็นเงิน 2,000 กว่าบาทเท่านั้น นี่คือกตัญญูที่เป็นวัฒนธรรมคนไทย และเจ้าคุณแย้มปฏิบัติมิได้บกพร่อง