การจัดงานเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 02 ธ.ค. 2555 เวลา 08:37 น.
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. สถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐ ศาสนา และภาคประชาชน

โดย...สมาน สุดโต

จัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยพร้อมเพรียงกัน

โครงการปฏิบัติธรรม

มหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์ได้ประกาศโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติที่พุทธมณฑล เริ่มตั้งแต่วันที่ 37 ธ.ค. ณ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสร้างพระบารมี พระเกียรติยศให้แผ่ไพศาลปราศจากโรคาพาธมาแผ้วพาน พระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน ปกป้องคุ้มครองอภิบาลปวงชนและประเทศชาติให้สุขสงบร่มเย็น ตราบนานเท่านาน และดังที่กล่าวแล้ว อำนาจแห่งพระพุทธคุณอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมร่วมกัน จะช่วยเสริมสร้างความรักความเมตตาในจิตใจของคน สามารถลดกระแสความขัดแย้งในสังคมปัจจุบันให้เบาบางลงไปได้

ในการนี้พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 2,000 รูป อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนจากทั่วประเทศ จำนวน 2,000 คน จะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณพื้นที่ 22 และพื้นที่สวนธรรมในพุทธมณฑล ระหว่างวันที่ 3-7 ธ.ค. 2555 และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ที่ร่วมปฏิบัติธรรม จำนวน 2,000 รูป ตั้งแต่วันที่4-7 ธ.ค. 2555

ส่วนคณะสงฆ์และวัดต่างๆ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ตลอดถึงวัดต่างๆ ในต่างประเทศ

อุปสมบทหมู่ ที่วัดชลประทานฯ

1 ธ.ค. 2555 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ณ มณฑลพิธีลานธรรม วัดชลประทานรังสฤษฎ์ พระอารามหลวง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั่วไปมาร่วมพิธี

พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ พระอารามหลวง ในฐานะพระอุปัชฌาย์ กล่าวว่า “พิธีบรรพชาอุปสมบทวันนี้ จัดขึ้นเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม กอปรกับวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ด้วย”

“อนึ่ง การบวชในวันนี้ มีผู้มาสมัครและผ่านการสอบคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 125 นาค เมื่อบวชแล้วจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรที่ทางวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 15 วัน และ 1 เดือน ตามลำดับ” พระธรรมวิมลโมลี กล่าวในที่สุด

99 รูปที่เมืองสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2555 ที่ จ.สุพรรณบุรี พล.ท.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดไทรงามธรรมราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จำนวน 99 รูป เพื่อเป็นการบำบัดฟื้นฟู นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง (นรว.) ให้มีสภาพจิตใจที่ดี โดยการใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการทำกิจกรรม 4 ประสาน คือ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง วัด นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง และผู้ปกครอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือดูแล นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง (นรว.) หลังจากผ่านการบำบัดฟื้นฟูไปแล้ว ให้ออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

อุปสมบทที่อินเดีย

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วราสโภ) เลขาธิการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส นำกุลบุตร 86 คน ไปอุปสมบทที่พระอุโบสถวัดป่าพุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย ซึ่งอยู่ติดกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ และพระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อกลางเดือน ต.ค. และกลางเดือน พ.ย. 2555 ตามลำดับ จากนั้นได้นำผู้อุปสมบททุกรูปเดินทางไปนมัสการ และบูชาสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ครบทุกแห่ง เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธ.ค. 2555

น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ กล่าวว่าได้นำน้ำมนต์ภายในประเทศ ทั้ง 77 จังหวัด มารวมไว้ที่พุทธมณฑล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 3-5 ธ.ค. ที่พุทธมณฑล ได้นำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ไม่ต้องเดินทางไปไกล

การนำน้ำพระพุทธมนต์จากสถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัดมารวมไว้ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จะมีการรวบรวมน้ำพระพุทธมนต์จากทั่วประเทศ

นายวรเดช ช่างบุ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ กล่าว่า น้ำพระพุทธมนต์ที่นำมาจากจังหวัดต่างๆ ได้ผ่านการปลุกเสกมาแล้วจากคณะสงฆ์แต่ละจังหวัด และจากนั้นเมื่อนำมารวมกันแล้วจะมีพิธีปลุกเสกใหญ่พร้อมกันอีกครั้งในวันที่ 5 ธ.ค. ที่พุทธมณฑล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งหากพุทธศาสนิกชนที่สนใจจะรับน้ำพระพุทธมนต์ดังกล่าวไปบูชาทางสำนักงานพุทธมณฑลก็จะเตรียมบรรจุใส่ขวดให้พุทธศาสนิกชนสามารถมาขอรับได้ ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดต่างๆ ได้ทยอยอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เข้ามายังพุทธมณฑลแล้ว ยังเหลือไม่กี่จังหวัดเท่านั้น

น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้อัญเชิญมายังพุทธมณฑลแล้ว เช่น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม วัดอินทรวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม วัดสระเกศ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดไตรมิตร วัดอรุณราชวราราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม วัดเทวสังฆาราม จ.กาญจนบุรี วัดธาตุ จ.ขอนแก่น วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา วัดเขาบางทราย จ.ชลบุรี วัดไพรีพินาศ จ.ชัยภูมิ วัดธรรมามูลวรวิหาร จ.ชัยนาท วัดลอยเคราะห์ วัดเชียงยืน วัดสวนดอก วัดเจ็ดยอด วัดบุพพาราม วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดเชียงมั่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง วัดพราหมณี (วัดหลวงพ่อปากแดง) จ.นครนายก วัดพระปฐมเจดีย์ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม

วัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ วัดกลาง จ.บุรีรัมย์ วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จ.ปราจีนบุรี วัดมุจลินทวาปีวิหาร จ.ปัตตานี วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี น้ำพระพุทธมนต์จากสระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ วัดพระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม วัดจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน วัดคูหาภิมุข จ.ยะลา วัดบึงพระลานชัย จ.ร้อยเอ็ด วัดนกงาง จ.ระนอง วัดกวิศราราม จ.ลพบุรี วัดพระธาตุลำปาหลวง จ.ลำปาง วัดพระธาตุเชิงชุม วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม วัดท่าไม้ วัดเจษฏาราม จ.สมุทรสาคร วัดพระพุทธบาท วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพิกุลทอง วัดโบสถ์ จ.สิงห์บุรี น้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วบ่อทอง จ.สุโขทัย วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์ วัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง วัดมัชฌิมาวาส จ.อุดรธานี และวัดพระแท่นสิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์

นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ

O.P Garden Shopping Place ซึ่งเป็นส่วนภาคเอกชน ย่านถนนเจริญกรุง (ใกล้กับโรงแรมโอเรียนเต็ล) จัดนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ “จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง 85 พรรษา” มีพิธีเปิดงานนิทรรศการอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. เวลา 18.00 น. ณ ห้องสาละลังกา(Event Hall) ชั้น 2 ศูนย์การค้า โอ.พี. การ์เด้น โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ มาเป็นประธานในพิธี

นิทรรศการจะเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 1-22 ธ.ค. 2555 ระหว่างเวลา 10.30-20.00 น.

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปะให้กับเยาวชน ศูนย์ได้ร่วมมือกับศิลปิน จัดกิจกรรม Art Workshop เพิ่มทักษะความรู้ทางศิลปะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 2555 รอบมัธยมศึกษา : เวลา 08.30-12.00 น. และรอบอุดมศึกษา : เวลา 13.00–17.00 น. ในหัวข้อ : การพัฒนาทักษะความรู้ทางศิลปะการวาดภาพ DRAWING / ดินสอสีไม้ ณ ห้องสาละลังกา (Event hall) ชั้น 2 ศูนย์การค้า โอ.พี. การ์เด้น ซอยเจริญกรุง 36

เหรียญพลังแผ่นดิน

ธวัชชัย ทวีศรี อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำอินเดีย มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย ได้รับพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญพระบรมรูปทรงผนวชพลังแผ่นดิน เหรียญที่ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต้นแบบ ซึ่งเหมาะที่ทุกท่านจะอัญเชิญไปประดับเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม วันที่ 5 ธ.ค. 2555 เสมือนเป็นของขวัญจากพ่อ

ธวัชชัย บอกว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว‌ทรงมีพระราชวินิจฉัยต้นแบบให้ตรงกับความเป็น‌จริงโดยเฉพาะพระพักตร์แสดงถึงพระพักตร์ตรงกับ‌พระชนมพรรษา ที่ทรงผนวชเมื่อ พ.ศ. 2499

ผู้ที่ประสงค์จะหาเหรียญพลังแผ่นดิน ต้องไปที่โรงพยาบาลศิริราช โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จใน‌โครงการสถาบันการแพทย์ สยามินทราธิราช ‌โรงพยาบาลศิริราช

ที่นำมากล่าวนี้ เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น เพราะ‌การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า‌อยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็น‌กิจกรรมมโหฬารที่ประชาชนชาวไทยทุกคน และทุก‌ภาคส่วนของสังคมร่วมจัดทำด้วยความภาคภูมิใจยิ่ง

ขอทรงพระเจริญ