โกหกสีขาว...โกงกินไม่น่ารังเกียจชาวพุทธควรพิจารณาอย่างไร!? (ตอน ๑๖)

  • วันที่ 03 ต.ค. 2555 เวลา 08:18 น.

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

อาตมาจึงไม่ควรวิสัชนาเรื่องสตีฟ จ็อบส์ และคงไม่แสดงว่า การปฏิบัติดังกล่าวถูกต้องหรือไม่... ทำให้มีความเสื่อมในญาณหรือไม่ เพราะไม่ใช่เรื่องของอาตมาที่จะต้องพิเคราะห์แสดงแจกแจงเรื่องดังกล่าว หน้าที่การตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ควรเป็นของคณะสงฆ์ องค์กรปกครองสงฆ์ หรือมหาเถรสมาคม ซึ่งมีพระเถราจารย์ทรงความรู้มากมาย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความเป็นไปตามระเบียบแบบแผน ถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ในประเทศไทย ที่จะต้องปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัยอันเดียวกัน อาตมาจึงเชื่อว่ามหาเถรสมาคมคงจะดูแลอยู่ โดยเฉพาะเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจอย่างนี้ด้วยแล้ว หากกระทบต่อกระแสศรัทธาของประชาชน องค์กรปกครองคณะสงฆ์จะต้องแสดงความรับผิดชอบทันที ไม่ว่าพระที่ขึ้นเวทีการเมือง ร่วมกิจกรรมทางโลก พูดกล่าวในวิถีดิรัจฉานวิชา ประพฤตินอกพระธรรมวินัย ที่มีภาพข่าวในสื่อมากมาย ดังในห้วงที่ผ่านมาของเวทีสีเสื้อทั้งหลาย ซึ่งหากพระเถราจารย์ องค์กรปกครองสงฆ์ไม่กำกับดูแล ละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่... ก็น่ากลัวต่อการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้สืบเนื่องไปเบื้องหน้า ซึ่งพระพุทธศาสนาจะมั่นคงเข้มแข็ง ดำเนินความสืบเนื่องอายุไปไม่ได้เลย หากพระสงฆ์ องค์กรสงฆ์ ไม่แสดงความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ หรือไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ และกลับไม่ทำสิ่งที่ควรทำ

อาตมาจึงเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาที่อ่อนไหวต่อกระแสศรัทธาของประชาชน จะต้องได้รับการแก้ไขจากคณะสงฆ์ องค์กรสงฆ์ หรือมหาเถรสมาคมเสมอ เพียงแต่อาจจะไม่เป็นข่าวสารออกมาให้สาธารณชนได้รับทราบไปในทุกๆ เรื่อง ซึ่งหากมีโอกาส อาตมาค่อยเรียนถามพระผู้ใหญ่ที่มีบทบาทหน้าที่ในเถรสมาคมให้ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างไร และองค์กรสงฆ์มีความเห็นเป็นอย่างไรต่อกรณีดังกล่าว หรือหากสาธุชนอยากทราบโดยตรง ก็ลองเข้าไปกราบนมัสการเรียนถามด้วยตนเองเลย ดีกว่ามาถามอาตมาที่ห่างไกลวงจรองค์กรปกครองสงฆ์และไม่ค่อยจะรู้จักคุ้นเคยกับพระมหาเถระ ตั้งแต่พระอุปัชฌาย์หลวงพ่อของอาตมามรณภาพไปแล้ว

อ่านต่อฉบับหน้า

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ