คำถามที่ควรตอบของโยมสมานจากการเขียนธรรมส่องโลก (๒)

  • วันที่ 08 มี.ค. 2553 เวลา 20:35 น.

ความเป็นพระกรรมฐานตั้งแต่ออกอยู่ป่า หลังจากอุปสมบทแล้วนั้น ก็ได้ค้นคว้าตำรับตำรา พระไตรปิฎกมาโดยตลอด

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส dhamma_araya@hotmail.com

ปุจฉา  : มีคำถามจากการสนทนากันในค่ำคืนของวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๓ ณ วัดป่าพุทธคยา จากโยมสมาน สุดโต แห่งหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ว่า ท่านพระอาจารย์ทำได้อย่างไร กับการเขียน “ธรรมส่องโลก” ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ (สัปดาห์ละ ๕ วัน) และเอาเวลาที่ไหนมาเขียน ซึ่งปกติโดยทั่วไปทำได้ยากมาก เพราะต้องเขียนตอบ (วิสัชนา) ตามที่มีผู้ถาม (ปุจฉา) เข้ามา ซึ่งจะต้องอ้างอิงข้อมูลในการตอบเชิงพิเคราะห์ และไม่สามารถตอบสั้นๆ หรือเขียนตามใจชอบได้...ท่านอาจารย์สามารถดำเนินการเขียนคอลัมน์มา ๒ ปี|กว่าในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนเลย...

วิสัชนา : อาตมาจึงได้เล่าให้โยมสมานฟังว่า ความเป็นพระกรรมฐานตั้งแต่ออกอยู่ป่า หลังจากอุปสมบทแล้วนั้น ก็ได้ค้นคว้าตำรับตำรา พระไตรปิฎกมาโดยตลอด ประกอบการปฏิบัติทางจิต (จิตตภาวนา) อย่างจริงจัง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพระนิพพาน ดังนั้นในการประกอบความเพียรอย่างต่อเนื่อง ประกอบการค้นคว้าประมวลคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างจริงจัง จึงสั่งสมข้อมูลภายในไว้มากพอที่จะตอบบรรยาย อ้างอิงหลักธรรม เพื่อประโยชน์ของท่านผู้อ่าน และที่สำคัญตอบชุ่ย สักแต่ว่าได้ตอบแล้วไม่ได้ เพราะจะเป็นการดูแคลนผู้อ่านธรรมส่องโลก ผู้อ่านหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญญาชน มีความรู้มากมาย หลั่งล้นไปด้วยประสบการณ์

อ่านต่อฉบับหน้า

**ส่งคำถามหรือ แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆได้ที่ คอลัมน์ธรรมส่องโลก หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อาคารบางกอกโพสต์ 136 ถนน ณ ระนอง แยกสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทรสาร 02-671-3132

ข่าวอื่นๆ