ความจริง...ที่ควรเรียนรู้ เพื่อความรู้เท่า-รู้ทัน (ตอน ๑)

  • วันที่ 14 มี.ค. 2555 เวลา 06:33 น.

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส

ปุจฉา : กราบนมัสการพระอาจารย์อารยะวังโส

ติดตามอ่านเรื่องการเดินทางสู่สังเวชนียสถานในอินเดีย มีความเห็นด้วยในเรื่องความไม่สะดวกต่อการเดินทาง ซึ่งจะต้องอาศัยบริการของบริษัททัวร์ส่วนเดียว ทั้งๆ ที่ไม่จำเป็นเลยหากไปเพียงแค่พุทธคยา เพื่อกราบไหว้พระศรีมหาโพธิ์ หนึ่งในสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดของการแสดงสถานที่อุบัติเกิดพระพุทธศาสนา การเดินทางไม่ลำบากเลย เพราะเพียงแค่ใช้เวลา 3 ชั่วโมง บินจากสุวรรณภูมิถึงสนามบินพุทธคยา อินเดีย และต่อรถยนต์รับจ้างไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงพุทธคยา โรงแรมที่พักมีมากมาย สะดวกกว่าการเข้าพักวัดไทยทั้งหลาย ซึ่งบริษัททัวร์จับจองกันล่วงหน้าเป็นปี และไม่อยากบาปกันต่อการต้องให้พระสงฆ์มาดูแลในทุกๆ เรื่อง แต่ก็ติดลำบากเรื่องการซื้อตั๋วเครื่องบินของการบินไทย ที่อ้างว่าเต็มตลอดทุกปี ไม่ว่าปีไหนๆ บางครั้งจึงต้องอาศัยสายการบินนานาชาติ เช่น เจ็ทแอร์ ไปลงกัลกัตตา และจ้างรถยนต์เดินทางไปพุทธคยาอีกร่วม ๑๐ ชั่วโมง

จึงเห็นด้วยที่รัฐบาลไทยควรจัดเที่ยวบินพิเศษสนับสนุนนักจาริกแสวงบุญชาวพุทธบ้าง เช่นเดียวกับที่สนับสนุนพี่น้องชาวไทยมุสลิมไป “เมกกะ” ที่ซาอุดีอาระเบีย และควรมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย บรรดาเจ้าหน้าที่สถานทูต กงสุลไทยที่อยู่ในต่างแดน มาดูแลอำนวยการแนะนำ เพื่อป้องกันพวกเจ้าหน้าที่สนามบินอินเดียข่มขู่ เรียกร้องทรัพย์สินเงินทอง ซึ่งโดนกันมาตลอด ไม่เว้นแม้พระภิกษุ ฯลฯ... ขอแสดงความเห็นร่วมมาด้วยเพื่อประโยชน์ของชาวพุทธทุกๆ คน และควรอย่างยิ่งที่รัฐบาลควรรับรองบริษัททัวร์ที่ถูกต้อง มีคุณภาพ... มีจริยธรรม... ไม่เอารัดเอาเปรียบ... ราคาไม่แพงอย่างทุกวันนี้ ที่ไร้การควบคุมมาตรฐาน ฯลฯ

ขอแสดงความคิดเห็นมาเพียงแค่นี้

กราบขอบพระคุณยิ่ง

นันทพร/ทุ่งสง นครศรีฯ

(อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้)

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ