ธรรมจักรบูชาธรรมยาตราสู่มาฆบูชากึ่งพุทธกาล ณ ชมพูทวีป (๖)

  • วันที่ 24 ก.พ. 2553 เวลา 21:31 น.

เวลา ๕ วันที่ให้ความรู้ทางด้านจิตภาวนานั้นได้มีการวัดผล โดยมีบุคลากรจากศรีลังกา จากมหาโพธิสมาคมมาติดตามประเมินผลด้วย

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส dhamma_araya@hotmail.com

ท่านพูดไทยชัดเจนมาก เข้าใจภาษาไทยและหลักธรรมได้ดี เพราะเป็นผลผลิตจากพระสงฆ์ไทยเรา โดยเฉพาะจากหลวงปู่ใหญ่ (พระพิมลธรรม) วันสุดท้ายเลยสบายกับการให้ความรู้ในธรรมชั้นสูง (วิปัสสนากรรมฐาน) ซึ่งโดยประสบการณ์การสอนธรรมะเรื่องภาษานั้นสำคัญอย่างยิ่ง เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากหากต้องแปลไปสู่ภาษาท้องถิ่น แม้จะมีความสามารถทางภาษาอังกฤษดี แต่ก็มีปัญหาหากไม่เข้าใจหลักธรรมในพระศาสนา อาตมาไม่สามารถพูดแล้วให้พระหรือคนไทยที่ติดตามไปเหล่านี้แปลเป็นภาษาอังกฤษได้เลยในกรณีธรรมชั้นสูง เพราะจิตหรือความเข้าใจในพระธรรมชั้นประณีตละเอียดแยบคายยังไม่ถึงขั้นที่จะสามารถใช้ศัพท์ได้ตรงกับที่อาตมาต้องการสื่อธรรมออกไปจากจิตขั้นความรู้ในกระบวนการของวิปัสสนา ซึ่งในเรื่องสมถะนั้นไม่ยาก เพราะมันเป็นทีละขั้นๆ ของลำดับจิต ไม่ซับซ้อนมากนัก เป็นหลักธรรมขั้นปกติซึ่งสามารถสอนให้ปฏิบัติได้ผลได้ไม่ยากตามที่ปรากฏ แต่ในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนั้นจะต้องใช้ภาษาธรรมชั้นสูงขึ้นรวมกับความเข้าใจทางจิตในด้านพระธรรมวินัยที่ต้องมีศักยภาพระดับสูง จึงจะสื่อความหมายออกไปได้ตามประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการสอนเข้าใจในความหมายธรรมได้อย่างแจ่มแจ้ง จึงต้องมีผู้แปลสู่ภาษาท้องถิ่นที่ต้องเข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาด้วย นี่คือเหตุผล

สำหรับพระท้องถิ่นและพระนานาชาติที่เข้ามาปฏิบัติเหล่านี้จำนวนมากไม่เคยปฏิบัติมาก่อน ครั้งนี้จึงเป็นการปฏิบัติครั้งแรกของพวกเขา แต่ก็สามารถปฏิบัติได้ผลในขั้นของสมถกรรมฐานจนเกิดปีติและเกิดสมาธิ ทำได้ทั้งการนั่ง ยืน เดิน มีบุคคลผู้มีความรู้ระดับดอกเตอร์มานั่งสังเกตการณ์และกล่าวสรุปในวันสุดท้าย ซึ่งในเวลา ๕ วันที่ให้ความรู้ทางด้านจิตภาวนานั้นได้มีการวัดผล โดยมีบุคลากรจากศรีลังกา จากมหาโพธิสมาคมมาติดตามประเมินผลด้วย การสอนคนที่ไม่รู้เรื่องให้เข้ามาปฏิบัติเป็นเรื่องที่ยาก แต่ไม่ยากกับ ๕ วันที่เกิดขึ้น สรุปได้ว่าปีแรกนี้ประสบความสำเร็จจนเขาอยากให้มีการจัดอย่างนี้ต่อไปในปีหน้าที่เรียกว่า “งานธรรมจักรบูชา” เขาจึงขออาราธนานิมนต์ล่วงหน้า โดยขอให้อาตมามาช่วยต่อไป โดยเฉพาะเขาชอบใจเรื่องการใช้เทคนิคการสอนให้เข้าใจได้ไม่ยากและสามารถทำได้จริง มีพลังและมีวิธีการอันเหมาะควรต้องตรงตามจริตของผู้เรียน

อ่านต่อฉบับหน้า

**ส่งคำถามหรือ แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆได้ที่ คอลัมน์ธรรมส่องโลก หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อาคารบางกอกโพสต์ 136 ถนน ณ ระนอง แยกสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทรสาร 02-671-3132

ข่าวอื่นๆ