แวดวงสงฆ์

วันที่ 13 พ.ย. 2554 เวลา 11:35 น.
แวดวงสงฆ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศมณฑปถวายศพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร)

อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2554 แทนโกศไม้สิบสอง สำหรับโกศมณฑปนี้มีศักดิ์สูงสำหรับพระราชทานฆราวาสที่มีศักดิ์ชั้นสมเด็จเจ้าพระยาเท่านั้น ในอดีตพระมหาเถระที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศระดับนี้ ได้แก่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (วน) วัดอรุณราชวราราม และ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน) วัดราชผาติการาม

ส่วนการโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนวันพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ จากวันที่ 13 พ.ย. 2554 ไปเป็นเดือน ม.ค. 2555 ทำให้เกิดวิตกกันว่าการสถาปนาพระพรหมโมลี (สมศักดิ์) เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ในชื่อของสมเด็จวัดชนะสงคราม ในวันที่ 5 ธ.ค. 2554 อาจต้องเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่น แต่จะเป็นชื่ออะไรขึ้นอยู่กับการที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

สมณศักดิ์ที่จะตั้งเลื่อนและสถาปนาวันที่ 5 ธ.ค. 2554 นั้น กล่าวกันว่ามี 2 บัญชี เป็นบัญชีปกติจากคณะสงฆ์มี 90 รูป และอีกบัญชีจัดทำโดยรัฐบาลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา มีจำนวน 85 รูป แต่พระเถระรูปใดจะเลื่อนหรือเป็นอะไรยังปิดกันเงียบ

ขอชื่นชมพระสงฆ์ที่ทุ่มเทช่วยประชาชนและพระสงฆ์ด้วยกันที่ถูกมหาอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ดังเช่นศูนย์ช่วยเหลือวัดและผู้ประสบภัยน้ำท่วมของคณะสงฆ์ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ ที่นำเรือจำนวน 24 ลำ ไปบริจาคให้ผู้ประสบภัยตามชุมชนและองค์กรต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นมา ในขณะที่กระทรวงการคลังถวายทั้งปัจจัย อาหารแห้งและเรือรวมมูลค่า 2 แสนบาท ให้พระธรรมวราจารย์ (หลวงปู่แบน) แห่งวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมรอบๆ วัดสิรินธร ย่านอ้อมน้อย

เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เสมอสำหรับชาวพุทธ แม้จะต่างชาติต่างภาษา แต่ก็เอื้อเฟื้อต่อกัน ดังเช่นชาวพุทธในประเทศมาเลเซีย นำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้คอนเทนเนอร์ 2 ตู้ มาถวายพระ ดร. อนิล ศากยะ ผู้ช่วยเลขานุการในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เมื่อเช้าวันที่ 9 พ.ย. 2554 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สินค้าทั้งหมด บริษัท ซีกัล รับขนส่งให้ฟรี นอกจากนั้น Mr. Ratnakar Gaikwad Chief Secretary of Maharatra State the chief advisor of Buddhist Revival Charitable Trust (BRCT) ในนามชาวพุทธอินเดีย มอบปัจจัย 1 แสนรูปี ให้กับท่านอาจารย์อารยะวังโส แห่งวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน ระหว่างที่ท่านเป็นประธานธรรมยาตราสู่สันติภาพโลก ที่สารนาถ และพระอาจารย์อารยะวังโส นำมาถวายพระพรหมเมธี (จำนงค์) กรรมการมหาเถรสมาคม ที่วัดสัมพันธวงศ์ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2554 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

ก่อนสิ้นเดือน ธ.ค.ศกนี้ ผู้ที่เข้าไปที่ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยา จะพบความแปลกใหม่ เพราะพระพรหมดิลก กรรมการ มส. และเจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดสามพระยาสั่งไม้แผ่นใหญ่หน้ากว้าง 1.502 เมตร ยาว 4 เมตร มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท มาปูพื้นทั้งหมดแทนพรมที่เคยใช้ ทำให้ศาลาอบรมสงฆ์ที่สร้างมาประมาณ 5060 ปี (สมัยจอมพล ป. เป็นนายกรัฐมนตรี) คงค่าสง่างามตลอดเวลา—สาธุ