เศรษฐธรรมแก้วิถีเศรษฐกิจสุดท้ายแห่งชีวิตจบด้วยธรรม (ตอน ๖)

  • วันที่ 01 พ.ย. 2554 เวลา 06:55 น.

ปุจฉา : กราบนมัสการ หลวงพ่อพระอาจารย์อารยะวังโส ที่เคารพ

โดย..พระอาจารย์อารยะวังโส

ประเทศไทยประสบวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ ทำลายโครงสร้างเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานยับเยิน คงจะแช่เย็นไปอีกหลายปีกว่าจะฟื้นฟูให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง เพื่อจะได้ช่วยให้แนวคิดที่ถูกต้องแก่สังคมในการแก้ไขปัญหาจากวิกฤตการณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ช่วยชี้แนะสังคมไทยตาสว่าง ควรดำเนินวิถีชีวิตอย่างไร

กราบนมัสการมาด้วยความเคารพ

อาจารย์สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิสัชนา : ตามความต้องการได้อย่างเหนือกว่ากลุ่มคนอื่นๆ จึงนำไปสู่ความแตกต่างของสิทธิเสรีภาพอันควร ภายใต้กฎหมายอันเดียวกัน เมื่อความแตกต่างมันมากขึ้นๆ จนยากที่จะแก้ไขได้จึงไม่แปลกที่ร่องรอยความแตกแยกในกลุ่มชนจึงปรากฏ พลังความน้อยเนื้อต่ำใจ ความคับแค้นใจ ความทุกข์ใจ จึงแสดงออกมาสู่สังคมอย่างเสรีเช่นเดียวกัน เมื่อมีปัจจัยให้เกิดการเชื่อมโยงกลุ่มคน ดังเข้าสู่ความเป็นกลุ่มภาคีอารมณ์เดียวกัน บนความเอื้อเฟื้อของสังคมยุคออนไลน์ไปทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน จึงเกิดการรวมตัวกันขึ้นอย่างฉับพลัน สามารถจัดตั้งหมู่คณะขึ้นมาได้ แม้อุดมการณ์ จุดมุ่งหมาย แตกต่างกัน แต่มีพื้นฐานมาจากสภาพปัญหาอันเดียวกันทางสังคม จึงแสดงพลังการขับเคลื่อนในอีกรูปแบบหนึ่งของภาคสังคมยุคออนไลน์ ที่วิวัฒนาการมาจากความเหลื่อมล้ำแห่งภาคสังคม ที่ให้ความแตกต่างในกลุ่มชนอย่างเด่นชัด

จนนำไปสู่ความแตกแยกระหว่างกลุ่มชนในสังคมนั้นๆ ที่เกิดจากเสรีภาพในการแข่งขันที่เปิดกว้าง แม้จะถูกค่อนแคะว่า การรวมตัวดังกล่าวไร้อุดมการณ์ แต่ก็มิได้หมายความว่าไร้พลังในการขับเคลื่อน ดังปรากฏในกลุ่มอเมริกันชน ที่ได้ออกมาจุดประกายประท้วง โดยจัดชุมนุม “ยึดวอลสตรีต” (Occupy Wall Street) ย่านธุรกิจการเงินชื่อดังในนครนิวยอร์ก ทั้งนี้ เพื่อประท้วงกลุ่มชนที่มีอำนาจ...มีศักยภาพในการแสวงหา แย่งชิง โดยอาศัยกฎระเบียบภาคสังคม ที่เอื้อให้กระทำการอย่างไร้กรอบศีลธรรมเข้าควบคุม ในห้วงโอกาสแห่งการแข่งขันอย่างเสรีที่ให้ความเสมอภาคกับทุกคนภายใต้กฎหมายเดียวกัน ที่กลายเป็นจุดอ่อนอย่างรุนแรง (Weak point) ของภาคสังคมที่ทำให้เกิดกระบวนการมือใครยาวสาวได้สาวเอา หรือที่กล่าวว่า ผู้มีกำลังมากกว่าย่อมชนะเสมอ...

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ