แวดวงสงฆ์

วันที่ 02 ต.ค. 2554 เวลา 08:43 น.
แวดวงสงฆ์ ขอรายงานดังนี้ วันที่ 13 ต.ค. 2554 เป็นวันทำบุญอายุวัฒนมงคล 98 ปี

โดย.ส.วรสุโต 

ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และในวันที่ 2 ต.ค. สมเด็จพระวันรัต และบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการผู้จัดการมูลนิธิมหามกุฏฯ เสวนาธรรม ธรรมทัศน์ โลกทัศน์ และแถลงข่าวเปิดโครงการ 100 สมเด็จพระสังฆราช อาคารมนุษยนาควิทยาทาน เวลา 09.30 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

แวดวงสงฆ์เห็นใจและสงสารบรรดาพระสงฆ์หลายวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมขัง ตั้งแต่ภาคเหนือ (อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ท่วมเป็นเดือน) เรื่อยมาถึงจังหวัดต่างๆ ในภาคกลางหลายจังหวัดด้วยกัน ตัวเลขที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรายงานล่าสุด 28 ก.ย. 2554 ว่าทั่วประเทศมีวัดถูกน้ำท่วมรวมกัน 1,479 วัด ในจำนวนนี้เป็นวัดในภาคกลาง 832 วัด ภาคเหนือ 380 วัด ภาคตะวันออก 121 วัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 146 วัดภาคกลางแม้ว่าวัดจะถูกน้ำท่วมขัง แต่โบสถ์และศาลาวัดสูงจึงเป็นที่อาศัยของประชาชนจำนวนมากที่บ้านถูกน้ำท่วม ไม่มีที่หลับที่นอน วัดจึงเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน

พระสงฆ์ระดับชั้นผู้ปกครองนับตั้งแต่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ มิได้นิ่งนอนใจ รวบรวมสิ่งของต่างๆ ที่เป็นของจำเป็นในการยังชีพส่งไปมอบให้วัดต่างๆ ในภาคกลาง ส่วนเจ้าคณะภาค และรอง เช่น พระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เจ้าคณะภาค 3 พระเทพวิสุทธิโมลี วัดพระพิเรนทร์ รองเจ้าคณะภาค 3 พระธรรมโกศาจารย์ เจ้าคณะภาค 2 และรองฯ ออกไปแจกจ่ายสิ่งของให้วัดในเขตปกครองอย่างต่อเนื่อง

บ่ายวันอาทิตย์ ที่ 25 ก.ย. พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะทำงาน DDTV โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อพระพุทธศาสนาในกำกับของมหาเถรสมาคม ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดรายการสดทาง DDTV เชิญชวนประชาชนมาบริจาคทรัพย์และข้าวปลาอาหารนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้ผลดีเกินคาด เมื่อมียอดเงินบริจาคทั้งทางตรงและโอนเข้าบัญชีเป็นเงิน 2.7 แสนบาท ทางคณะนำไปมอบให้จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดละ 5 หมื่นบาท เช่น จ.พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก (บางระกำ) ลพบุรี และมอบให้ศูนย์พิทักษ์ฯ 5 หมื่นบาท เพื่อนำไปแจกจ่ายถวายวัดต่างๆ เช่นกัน ส่วนข้าวสารอาหารแห้งที่มีผู้บริจาคจำนวนมากนั้น ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ส่งถึงมือผู้เดือดร้อนโดยไม่ชักช้า

พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาวัดหัวลำโพง รองเจ้าคณะ กทม.เห็นเพื่อนร่วม จ.อุทัยธานี เดือดร้อนหนักเพราะอุทกภัย ก็ขนของจำนวนมากออกไปช่วยเมื่อวันที่ 28 ก.ย.เช่นกัน

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่วัดสัมพันธวงศ์ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาประชุมร่วมกับพระพรหมเมธี ในฐานะเจ้าคณะภาค 4567 (ธ) เพื่อหามาตรการลงโทษพระเกษม อาจิณฺณสีโล ที่เร่ร่อนจาก จ.อุดรธานี มาพักที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง ใน จ.เพชรบูรณ์ มีผลสรุปว่าพระหรือเปล่า ประพฤติไม่เหมาะสมเป็นอาจิณ ท้าทายผู้บังคับบัญชาและไม่มีสังกัดแน่นอน มีมาตรการลงโทษเด็ดขาด แต่จะให้เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีในฐานะที่เป็นต้นสังกัดเดิมดำเนินการต่อ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดงานวันศาสนูปถัมภ์และวันสถาปนาเพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา วันอังคารที่ 4 ต.ค. 2554 ณ ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์ จ.นครปฐม กิจกรรมหลักๆ เป็นพิธีทางศาสนาและพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จำนวน 90 ราย ซึ่ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีสงฆ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส