ภริยาบิ๊กตำรวจอินเดีย มาทำบุญวัดไทย 

ภริยาบิ๊กตำรวจอินเดีย มาทำบุญวัดไทย 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสาธารณรัฐอินเดีย พระธรรมโพธิวงศ์(วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)

วันที่ 12 ส.ค. 2561 เวลา 09:09 น.

2,293
การทำวัตร คือ ธรรมเนียมพระอริยเจ้า

การทำวัตร คือ ธรรมเนียมพระอริยเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. 2561 ตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือน 88 หลังพระสงฆ์อธิษฐานพรรษา 1 วัน สมหมาย สุภาษิต รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 05 ส.ค. 2561 เวลา 09:21 น.

255
ความยิ่งใหญ่ ของวัดสามพระยาที่หลายคนไม่รู้

ความยิ่งใหญ่ ของวัดสามพระยาที่หลายคนไม่รู้

มีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่ง เมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี วัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันที่ 05 ส.ค. 2561 เวลา 09:09 น.

1,242
สงฆ์ไทยร่วมด้วย ช่วย สปป.ลาว

สงฆ์ไทยร่วมด้วย ช่วย สปป.ลาว

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาคณะสงฆ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแตกใน สปป.ลาว

วันที่ 29 ก.ค. 2561 เวลา 09:18 น.

214
พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร รูปที่ 6

พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร รูปที่ 6

ไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่อย่างใด เมื่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ 29 ก.ค. 2561 เวลา 09:11 น.

407
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ณ วัดสามปลื้ม

เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ณ วัดสามปลื้ม

เรื่องราวประวัติศาสตร์ในวัดสามปลื้ม หรือ วัดจักรวรรดิราชาวาส เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 ก.ค. 2561 เวลา 11:18 น.

531
วัดทองบน วัดเล็กๆ แต่อบอุ่น

วัดทองบน วัดเล็กๆ แต่อบอุ่น

อยากเขียนถึง “วัดทองบน” ตั้งแต่ช่วงวิสาขบูชาที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้เขียนเลย

วันที่ 22 ก.ค. 2561 เวลา 09:10 น.

351