400 วันอันตราย

วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 10:00 น.
400 วันอันตราย
เรื่อง ณ กาฬ เลาหะวิไลย

กฎหมายที่กำลังเป็นที่รอคอยของบรรดาลูกจ้างในยามนี้ เห็นจะได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว โดยแก้ไขร่างกฎหมายเพิ่มเติม ซึ่งมีสาระสำคัญ 4 ประเด็น คือ การเพิ่มค่าชดเชยเลิกจ้าง สิทธิลาคลอดบุตร สิทธิวันลากิจ และกรณีการเปลี่ยนตัวนายจ้าง

ถ้าพูดไปแล้วประเด็นที่จับตากันมากก็คือ การเพิ่มค่าชดเชยเลิกจ้าง

เดิมทีกฎหมายแรงงาน กำหนดการชดเชยเลิกจ้างไว้ 6 อัตรา

เริ่มจากทำงานต่อเนื่องครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้ค่าชดเชย 30 วัน

ทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับค่าชดเชย 90 วัน

ทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี ได้ค่าชดเชย 180 วัน

ทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี ได้ค่าชดเชย 240 วัน

สุดท้ายทำงานครบ 10 ปีขึ้นไป ได้ค่าชดเชย 300 วัน

แต่กฎหมายใหม่เพิ่มเติมการชดเชยไว้มากกว่าเดิม โดยกำหนดว่า ถ้าทำงาน 10 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 20 ปี จะได้ชดเชย 300 วัน

ทว่าหากทำงานครบ 20 ปี จะได้รับค่าชดเชย 400 วัน

หรือพูดง่ายๆ ถ้ายิ่งทำงานนาน เกิน 20 ปี ก็เพิ่มพิเศษจากกฎหมายเดิมอีก 100 วัน หรือกว่า 3 เดือน

มองแล้วถือว่าลูกจ้างได้ประโยชน์ไปเต็มๆ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือระยะเปลี่ยนผ่าน หากมีการประกาศใช้กฎหมาย

นายจ้าง หรือบริษัทต่างๆ ต้องมีการเตรียมตัว

กลุ่มแรกก็คือนายจ้างต้องสำรองเงินไว้ สำหรับการชดเชยค่าจ้างให้กับบรรดาลูกจ้างที่อายุงานเกิน 20 ปี

เท่าที่เห็นหลายบริษัทที่เป็นกิจการในตลาดหลักทรัพย์ มีการประกาศกันเงินสำหรับลูกจ้างที่ต้องจ่ายเพิ่ม รองรับกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ไว้แล้ว

ในทำนองกลับกัน บางบริษัทอาจไม่ทำเช่นนั้น

ยิ่งเฉพาะบริษัทที่กำลังประสบปัญหาในการทำธุรกิจ ต้องลดขนาดธุรกิจ ต้องลดสาขา ด้วยสารพัดโครงการ

โดยเฉพาะถ้าบริษัทใดต้องลดพนักงาน บรรดาพนักงานที่อยู่กับบริษัทมานานๆ อาจกลายเป็นเป้าหมายแรกที่จะขอให้ลาออก หรือมีโครงการเกษียณก่อนอายุ

ตัวอย่างเช่น หากมีการลดจำนวนพนักงาน กลุ่มที่จะถูกมองก็คือพวกที่ใกล้อายุงานเกิน 10 ปี และใกล้จะแตะ 20 ปี

พวกนี้ถ้าให้ลาออก หรือจ่ายชดเชยไปก่อน อัตราการจ่ายก็จะลดน้อยลงไปกว่าเดิม ดีกว่าจะปล่อยให้อายุงานเกิน 20 ปี แล้วต้องมาจ่ายชดเชยเพิ่มในภายหลัง จากที่จ่าย 300 วัน ก็เป็น 400 วัน

จะมีกิจการมากน้อยเพียงใดที่คิดอย่างนี้ คงไม่มีคำตอบ

ร่างกฎหมายที่จะจ่ายชดเชยเพิ่ม จึงต้องอาศัยเวลา การพิสูจน์เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าอย่างที่หวัง

ลูกจ้างเองก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ ถ้าเป็นกิจการที่ดี คงไม่มีปัญหา แต่หากเป็นกิจการที่ต้องปรับตัว อาจเป็นอีกเรื่อง

400 วัน จึงกลายเป็น 400 วันอันตรายด้วยประการฉะนี้แล

บทความแนะนำ