คอนโดปล่อยเช่า

วันที่ 20 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 น.
คอนโดปล่อยเช่า
เรื่อง...แสงตะเกียง

กระแสการนำคอนโดมิเนียมปล่อยให้เช่าแบบรายวันกำลังได้รับความนิยมจากผู้ซื้อหรือเจ้าของห้อง เนื่องจากเป็นทางเลือกในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์รูปแบบหนึ่ง จากเดิมที่มักจะเป็นการปล่อยเช่าแบบรายเดือน ซึ่งผู้เช่ามีวัตถุประสงค์เช่าเพื่อการอยู่อาศัยระยะยาว มีการทำสัญญาเช่าอย่างน้อย 6 เดือน-1 ปี

แต่ทุกวันนี้มีคอนโดเกิดใหม่จำนวนมาก ทำให้ซัพพลายล้นเกินความต้องการเช่า จึงมีการปรับตัวโดยหันมาเจาะกลุ่มลูกค้าเช่าค้างคืนหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น ซึ่งการนำคอนโดให้เช่ารายวันนั้นกำลังสร้างปัญหาใหม่ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่เคยมีกฎหมายควบคุมโดยตรงมาก่อน

การนำคอนโดมาปล่อยเช่ารายวันผิดกฎหมาย เพราะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ออกมาชี้แจงว่าอาจผิดกฎหมายอย่างน้อย 2 ฉบับ ได้แก่

1.พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2478 เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากเข้าข่ายจดทะเบียนผิดประเภท และไม่ได้จดทะเบียนเป็นโรงแรมมีผลให้ห้องชุดหรืออาคารชุดจะไม่ได้คุ้มครองผู้บริโภคตามข้อบังคับของโรงแรม เช่น กรณีทรัพย์สินผู้เข้าพักสูญหายหรือเสียหายในพื้นที่ส่วนกลาง จะไม่มีผู้รับผิดตามกฎหมาย

2.พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมีหน้าที่ดูแลส่วนกลางเท่านั้น แต่สามารถฟ้องหมิ่นประมาทกับเจ้าของห้องที่ปล่อยเช่ารายวันได้ ในกรณีที่ทำให้โครงการเสียชื่อเสียงและการที่เจ้าของห้องปล่อยเช่ารายวันอาจผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ที่ต้องรายงานชื่อของชาวต่างชาติให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) รับทราบภายใน 24 ชั่วโมง ยังไม่รวมถึงกฎหมายภาษีอีกด้วย

แม้การที่นักลงทุนปล่อยเช่าคอนโดรายวันจะมองว่านี่เป็นสิทธิของตนในการที่จะปล่อยเช่าในรูปแบบใด จะให้ใครมาอยู่ หรือทำอะไรก็ได้ แต่ควรคำนึงว่าการพักอาศัยในคอนโด คือ การที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่น ทุกคนเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนกลางร่วมกันและมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่ใช่คุณเป็นเจ้าของห้องเพียงคนเดียวแล้วคิดว่าตัวเองจะทำอะไรก็ได้ อย่าลืมว่าคุณใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการมาในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับตนเอง จะทำอะไรควรนึกถึงใจของลูกบ้านคนอื่นๆ กันสักนิด

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ประกอบการที่นำอาคาร บ้านเรือน หรือคอนโด ประกอบเป็นธุรกิจให้เช่า ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารายปี รายเดือน หรือรายวัน ตามกฎหมายจะต้องมีการเสียภาษีตามกฎหมาย คือภาษีโรงเรือนและที่ดิน เนื่องจากเป็นการนำทรัพย์สินต่างๆ มาหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติ โดยตามกฎหมายเจ้าของอาคารบ้านเรือน หรือคอนโดมิเนียม ที่นำทรัพย์สินไปปล่อยเช่าจะต้องเสียภาษีในอัตรา 12.5% ต่อปี

เรื่องนี้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตลงพื้นที่ตรวจสอบพบคอนโดมิเนียมจำนวนมากและบ้านพักอาศัยถูกนำมาปล่อยเช่า ทั้งที่คอนโดและบ้านถือเป็นการก่อสร้างเพื่ออยู่อาศัย แต่เจ้าของห้องกลับนำห้องไปปล่อยเช่าในรูปแบบรายวันหรือรายเดือน เช่นเดียวกับการเข้าพักโรงแรม เข้าข่ายผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นๆ อีกทั้งการหลบเลี่ยงไม่จ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดินก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นกัน และมีผู้กระทำผิดดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

ท้ายที่สุดการนำคอนโดมาปล่อยเช่ารายวันเหมือนโรงแรม ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อยู่อาศัยส่วนรวม ทั้งยังผิดกฎหมายคนเข้าเมือง รวมถึงทำลายระบบจัดเก็บภาษีให้ประเทศชาติต้องเสียหาย มีเพียงผู้ให้เช่าเท่านั้นที่ได้ประโยชน์และลอยตัวอยู่เหนือปัญหาที่ก่อไว้