อย่ามัวยืดยาด

วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 06:00 น.
อย่ามัวยืดยาด
เรื่อง...ทองพระราม

ตลอดจนถึงบรรดาคอการเมืองและนักการเมือง ต่างรอคอยวันไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามโรดแมปของประเทศ

ซึ่งกำหนดให้วันที่ 24 ก.พ. 2562 เป็นวันเลือกตั้ง เพื่อเลือกผู้แทนปวงชนชาวไทย หรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆ คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศ

ทำงานแทนประชาชนบุคคลทั่วๆ ไปในการพัฒนาและบริหารประเทศชาติไปในทิศทางอันควร ตามแบบฉบับนานาโลกอารยะ ซึ่งมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ทั่วโลกยอมรับ

โดยต้องยอมรับว่าประเทศไทยห่างหายจากการเลือกตั้งไปนานพอสมควร เนื่องด้วยเหตุบางประการจากความวุ่นวายภายใน เพราะความเห็นต่างทางความคิดทางการเมือง

จนเกิดม็อบมากมายหลากเฉดสีรวมระยะเวลากว่า 10 ปี แถมสลับขั้วการเมืองต่างพรรคสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมากันมาทำหน้าที่ สส. รัฐมนตรี รวมถึงนายกรัฐมนตรี

แต่มิวายปัญหาความขัดแย้งก็ยังไม่หมด จนการก้าวเข้ามาควบคุมการบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ทำให้บรรยากาศทุเลาลงระดับหนึ่ง

ทว่า จากการเข้ามาของ คสช.จวบจนวันนี้ กับคำมั่นสัญญาต่อประชาสังคมชาวไทย ยังคงไม่ต้องนับที่ให้กับนานาประเทศ ว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นตามโรดแมปอย่างแน่นอน

เว้นแต่จะมีเหตุบางประการเป็นอันทำให้เกิดการเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป แต่เชื่อว่ามาถึงวินาทีนี้คงไม่มีใครอยากให้เป็นเช่นนั้น เพราะล่วงเลยเพลามามากพอสมควร

โดยเฉพาะรัฐบาลคงต้องตอบคำถามกับนานาประเทศพอสมควร เนื่องด้วยปัจจัยหลากหลายต่ออุปสรรคทำให้การเลือกตั้งขยับออกไปนั้นยังไร้วี่แววความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น

แต่สิ่งหนึ่งซึ่งสะท้อนออกมาผ่านผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของสวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้ทำการศึกษาสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศ จำนวน 1,117 คน

ยิ่งเฉพาะกับคำถามซึ่งเชื่อว่าหลายฝ่ายคงคิดแบบเดียวกัน คือ ประชาชนคิดอย่างไร? กับ กระแสข่าวจะมี “การเลื่อนเลือกตั้ง” เชื่อหรือไม่ว่าคำตอบที่ปรากฏบนแบบสอบถามนั้น

พบว่า 2 คำตอบแรก โดยอันดับหนึ่ง 51.28% รัฐบาล/กกต.ควรออกมาประกาศย้ำให้ชัดเจนอีกครั้ง และอันดับสอง 35.9% หากเลื่อนเลือกตั้งน่าจะส่งผลด้านลบต่อรัฐบาลและเศรษฐกิจแน่นอน

จึงนับเป็นหัวข้อและคำถามรวมถึงคำตอบสำคัญ โดยเฉพาะหากคิดเลื่อนการเลือกตั้งออกไป ผลกระทบอะไรจะสำคัญมากกว่ากัน แม้จะยกเรื่องความพร้อมมาเป็นตัวตั้งตัวตี

หากแต่เรื่องปากท้องของประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และเมื่อมองปัจจัยต่างๆ นานา ณ ขณะนี้ยังดูเจือจาง และแทบไม่มีเหตุจำเป็นใดๆ ทั้งปวง

เมื่อเป็นเช่นนี้อะไรต่างๆ ที่ติดค้างรีบสะสางดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง หากมัวขืนประวิงเวลาทอดยาวออกไป มั่นใจเลยว่าจะไม่เป็นผลดีกับใคร

โดยเฉพาะรัฐบาลคงต้องตอบคำถามจากทุกสารทิศทั้งในและต่างชาติ ดังนั้น ไม่ควรมัวยืดยาดให้เสียเวลา เพราะมันสมควรแก่เวลาแล้ว