ฝูงห่านที่มักถูกลืม

วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 น.
ฝูงห่านที่มักถูกลืม
เรื่อง...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

ปัญหาในวงการตลาดหุ้นที่กำลังรอแก้ไขก็คือ การที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือแอลทีเอฟ กำลังจะสิ้นสุดอายุการลดหย่อนในปี 2562

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เสนอ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ขอให้ตั้งกองทุนประเภทใหม่มาทดแทน

หากจู่ๆ ยกเลิกแอลทีเอฟไป อาจทำให้เกิดปัญหาความปั่นป่วนในตลาดหุ้น เนื่องจากหุ้นจำนวนมหาศาลจะต้องถูกเทขายออกมา

ขณะเดียวกัน การลงทุนในตลาดหุ้นอาจลดความคึกคัก เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจด้านภาษี

สิ่งที่สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเสนอก็คือ ให้จัดตั้งกองทุนประเภทใหม่ โดยลดสิทธิทางภาษีลงมากกว่าเดิม

เริ่มจากการซื้อกองทุนประเภทใหม่จะลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ในอัตราสูงสุด 20% ของเงินลงทุน แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท และการลดหย่อนต้องไม่เกินภาระภาษีที่ต้องจ่าย

ตัวอย่างเช่น หากผู้ลงทุนต้องจ่ายภาษี 5 หมื่นบาท ถ้ามีการลงทุนซื้อกองทุน 1 แสนบาท จะได้ภาษีคืน 20% หรือ 2 หมื่นบาท เหลือภาษีที่ต้องจ่าย 3 หมื่นบาท

แต่ถ้าผู้ลงทุนไปซื้อกองทุนและคืนภาษีได้ 1 แสนบาท การขอคืนภาษีก็จะได้แค่ 5 หมื่นบาท เท่ากับอัตราที่ต้องจ่ายภาษี

ทั้งหมดจะทำให้เกิดความเท่าเทียม ไม่ว่าจะมีรายได้มากหรือน้อย โดยเดิมแอลทีเอฟลดภาษีได้สูงสุดถึง 5 แสนบาท และลดหย่อนตามอัตราภาษีที่จ่าย ยิ่งจ่ายภาษีแพงก็ลดหย่อนได้มาก

กองทุนใหม่จะต้องลงทุนขั้นต่ำ 10 ปี ยาวกว่าแอลทีเอฟที่กำหนดไว้ 7 ปีปฏิทิน

เม็ดเงินที่ได้จากการซื้อกองทุนแบบใหม่ 50% จะนำไปลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ออกโดยภาครัฐเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของประเทศ และลงทุนในหุ้นที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่เหลืออีก 50% ให้สิทธิบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เลือกลงทุนอย่างอิสระ

และว่าไปแล้ว ข้อเสนอการหักภาษีเพื่อการลงทุนในตลาดหุ้นแบบนี้ มองได้หลายแง่มุม

ในแง่แรก การนำเงินภาษีไปช่วยเหลือสำหรับการซื้อหุ้น อาจถูกโจมตีเอื้อแก่คนกลุ่มเดียวที่มีสิทธิมีโอกาสในการซื้อหุ้น ตาสี ตาสา ชาวไร่ชาวนาไม่มีสิทธิ

แต่ในทางกลับกัน การลดหย่อนภาษีดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือให้กับมนุษย์เงินเดือน ซึ่งเป็นผู้ที่จ่ายภาษีให้รัฐบาลอย่างเป็นกอบเป็นกำสม่ำเสมอ

มนุษย์เงินเดือน ยังเป็นผู้ที่หมดสิทธิหลบภาษีด้วยสารพัดวิธี

ยิ่งไปมองถึงสัดส่วนที่ภาครัฐจ่ายคืนให้มนุษย์เงินเดือน ต้องบอกว่า น้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยบางกลุ่มไม่ต้องเสียเงินภาษี แต่ยังได้สิทธิใช้ประโยชน์จากภาษีที่มนุษย์เงินเดือนต้องจ่ายอย่างมากมาย

การให้สิทธิมนุษย์เงินเดือนในด้านภาษีอย่างตรงไปตรงมา จึงไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียด

และแสดงให้เห็นว่าแม้จะโดนถอนขนเป็นประจำในทุกๆ เดือน

แต่ก็ไม่ได้เป็นห่านที่ถูกลืม