เตรียมใจยุคภาษีอาน

  • วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 07:00 น.

เตรียมใจยุคภาษีอาน

โดย..ณ กาฬ เลาหะวิไลย

เพียงชั่วเวลาไม่นานนัก คืออีก 3 ปี จากนี้ สังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ

เท่าที่ประเมินในปี 2564 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วนสูงถึง 20% ของประชากร

ประเด็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างที่รู้กันก็คือ สภาพแก่ก่อนรวย

อัตราการออมของคนไทยต่ำเกินไป โดยเฉพาะการออมเงินจะเริ่มต้นในปลายๆ ของการทำงาน อายุ 50-59 ปี ซึ่งถือว่าผิดหลักการออม

ขณะที่อายุระหว่าง 25-40 ปี ที่เป็นวัยที่ต้องออมเงินกลับเป็นวัยที่ใช้เงินจับจ่ายกันอย่างเต็มที่

แก่ก่อนรวย จึงมักจะตามมาด้วยความซวย ตรงที่เงินหมดแล้วยังไม่ตาย

และสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ สภาพสังคมผู้สูงอายุจะต้องเผชิญกับภาษีอาน จากคนวัยทำงานลดน้อยลง แต่คนวัยสูงอายุมีมากขึ้น

ในปี 2564 สัดส่วนคนวัยทำงานกับสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ที่ 4 ต่อ 1 คือคนทำงาน 4 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน

แต่ในอีก 10 ปี ถัดไป คือในปี 2574 สัดส่วนจะเป็น 1 ต่อ 1

หมายความว่า คนวัยทำงาน 1 คน ต้องแบกภาระผู้สูงอายุ 1 คน และแบกรับภาระเด็กที่กำลังเติบโตควบคู่กันไปด้วย

ความเสี่ยงในการเก็บภาษีจะไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายก็จะตามมา

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือญี่ปุ่น ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ

แม้ญี่ปุ่นจะเป็นสังคมที่มีการออมมหาศาล แต่ทว่า รายได้ของรัฐบาลก็ไม่พอเพียงกับการใช้จ่าย

สุดท้ายก็มาลงเอยที่การเก็บภาษี

เมื่อปี 2557 ญี่ปุ่น ปรับขึ้นภาษีอุปโภคบริโภค หรือในไทยก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง จากอัตรา 5% เป็น 8% เพื่อแก้ปัญหาการคลังของรัฐ โดยเฉพาะปัญหาหนี้สาธารณะ

การขึ้นภาษีครั้งนั้น ถือว่าเป็นการขึ้นภาษีที่เกี่ยวกับการบริโภคครั้งแรกในรอบ 17 ปี

แต่แม้ว่าจะขึ้นภาษีไปแล้ว เงินที่เข้าคลังก็ยังไม่เพียงพออีก

รัฐบาลญี่ปุ่น ตั้งเป้าจะขึ้นภาษีอีกให้อยู่ที่ระดับ 10% ในเดือน ต.ค. 2558 หรืออีก 1 ปีถัดมา

ทว่าสถานการณ์ไม่เป็นใจ จึงต้องเลื่อนไปเป็นเดือน เม.ย. 2560 ก่อนที่จะประกาศชะลอแผนขึ้นภาษีอีก

สาเหตุเนื่องจากการขึ้นภาษีครั้งแรกทำให้เศรฐกิจของญี่ปุ่นตกอยู่ในภาวะเงินฝืด ชาวญี่ปุ่นหยุดการใช้จ่ายไปชั่วระยะ เมื่อผสมกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้ต้องเลื่อนแผนการขึ้นภาษี

แต่ล่าสุด รัฐบาลญี่ปุ่นยันยืนขึ้นภาษีเป็น 10% ในเดือน ต.ค. 2562 ยกเว้นปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ หรือเหตุการณ์รุนแรงเช่นแผ่นดินไหว วิกฤตทางการเงิน

ภาระทางสังคมที่คนจำนวนน้อย ต้องแบกรับจากสังคมผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ต้องเกิดขึ้นในบ้านเรา

ที่เริ่มเห็นกันแล้ว อาทิ ข้อเสนอในการเก็บเงินประกันสังคมเพิ่มเติม การยืดอายุเบี้ยคนชรา ฯลฯ

เตรียมใจรับยุคภาษีอานกันหรือยัง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

ตามรอยญี่ปุ่น

วันที่ 18 ม.ค. 2562

การเมืองเรื่องสยอง

วันที่ 24 ธ.ค. 2561

ทำให้พองาม

วันที่ 17 ธ.ค. 2561

ไปอินเดียกันดีกว่า

วันที่ 17 ธ.ค. 2561

อย่ารบกันเอง

วันที่ 10 ธ.ค. 2561

ข่าวอื่นๆ