แก้จนแบบจีนที่ไทยน่าทำ

วันที่ 30 ส.ค. 2561 เวลา 09:15 น.
แก้จนแบบจีนที่ไทยน่าทำ
โดย.. ณ กาฬ เลาหะวิไลย

วันนี้ขอนำเรื่องดีๆ ที่น่าสนใจ โดยนำมาจากเนื้อหา Inside China โดยสถาบันพัฒนาผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ชนบทของเสฉวน

สำนักงานบรรเทาความยากจนและกิจกรรมผู้อพยพ มณฑลเสฉวน เปิดตัว โครงการสถานีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลดความยากจน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป

โครงการนี้เป็นอีกมาตรการสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายขจัดความยากจนของรัฐบาลจีน

ลักษณะของโครงการจะให้ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ชนบทดังกล่าว ได้รับส่วนแบ่งจากรายได้ของสถานีโรงไฟฟ้า

ขณะเดียวกัน รายได้จากการขายไฟจะนำมาใช้ในการจ้างชาวบ้านซ่อมแซมถนนหนทาง ทำความสะอาดหมู่บ้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ชาวบ้านมีทั้งงานและรายได้ หมู่บ้านได้รับการพัฒนา

ส่วนชาวบ้านที่ไม่ได้มาร่วมทำงาน หลังจากลงทะเบียนก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเช่นกัน

จีนประกาศใช้นโยบายขจัดความยากจนตั้งแต่ปี 2559 โดยจะทำให้ชาวจีนยากจนกว่า 43 ล้านคน พ้นจากความยากจนในปี 2563 ภายใต้นโยบายที่เรียกว่า สังคมนิยมเสี่ยวคัง

รัฐบาลจีนได้ส่งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพื้นที่ชนบท เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความยากจน ด้วยการวางแผน ลงมือปฏิบัติจริง และผลักดันโครงการต่างๆ

นโยบายขจัดความยากจนของจีนได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยรัฐบาลจีนจัดทำโครงการหลากหลายในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา จนประสบผลสำเร็จ ลดจำนวนชาวจีนที่ยากจนได้ปีละกว่า 10 ล้านคน

มองบ้านเขาก็กลับมามองบ้านเรา รัฐบาลประกาศนโยบายลดความยากจนด้วยสารพัดโครงการ และน่าจะลองคิดใช้โครงการตั้งโรงไฟฟ้าในชุมชน พื้นที่ยากจนแบบจีน โดยปรับให้เข้ากับสภาพภูมิสังคม

ที่ผ่านมาภาครัฐส่งเสริมให้ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากกลุ่มธุรกิจเท่านั้น ทำไมไม่มีกองทุนฯ ส่งเสริมให้ชุมชน เทศบาล ฯลฯ หรือแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐเข้าไปลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เริ่มจากขนาดเล็กก่อน แล้วค่อยขยายตัวออกไป

ชุมชนก็จะมีไฟฟ้าใช้ รายได้จากการขายไฟ กระจายให้ชุมชน รวมถึงนำเงินไปจ้างงานอย่างที่จีนทำ

วิธีนี้ทั้งเป็นการกระจายรายได้ สร้างงาน และแก้ปัญหาความขัดแย้งชุมชนที่เกิดจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วย

ตบท้าย ขอฝากข่าวใครอยากรู้ข้อมูล อยากเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้ง สถาบันพัฒนาผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าเรียนหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่น 2

หลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เรียนที่เมืองไทยและไปอบรมที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ใครสนใจลองหาข้อมูลในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ

จีนกำลังจะครองโลก อย่าได้ตกขบวนทีเดียว