หยุดคำร้าย

วันที่ 16 พ.ย. 2560 เวลา 08:18 น.
โดย...มวยแทน

ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว มีให้เห็นแทบทุกวัน ยิ่งยุคสมัยที่โซเชียลมีเดียเข้ามามีอิทธิพล ก็มีการเผยแพร่ภาพความรุนแรงออกมาอยู่เนืองๆ

ทั้งการใช้วาจา การแสดงออกทางพฤติกรรมนำไปสู่การนำเครื่องไม้เครื่องมือทำร้ายร่างกายจนได้รับความบาดเจ็บถึงเสียชีวิตในที่สุด

หน่วยงานราชการต้องเข้ามาตรวจสอบ เพราะเกรงว่าการเสพติดความรุนแรงดังกล่าวจะนำไปสู่พฤติกรรมลอกเลียนแบบ แต่อย่างว่าล่ะครับ "ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ" ยังคงมีการนำเสนอพฤติกรรมความรุนแรงเช่นเดิม

กล่าวถึงเรื่องพรรค์นี้ ประจวบเหมาะมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้เดือน พ.ย.ของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จึงนำมาบอกกล่าวกัน

แบบว่าพอจะจำกันได้หรือเปล่า เดือน พ.ย.เป็นเดือนยุติความรุนแรง โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นแม่งานใหญ่ในการรณรงค์

ด้วยการขอความร่วมมือให้ผู้ชายติดเข็มกลัด "ริบบิ้นขาว" อันเป็นสัญลักษณ์สากลที่แสดงออกถึงการ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงสตรี"

ยิ่งพลิกดูข้อมูลความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้เว็บไซต์ www.violence.in.th กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมากที่สุด ได้แก่ การทำร้ายร่างกายคิดเป็น 57.87%

รองลงมา คือ การดุด่า/ดูถูก คิดเป็น 15.54% และการแสดงวาจาหยาบคาย/ตะคอก/ประจาน/ขู่/บังคับ คิดเป็น 15.05%

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นเป็นการใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมระหว่างบุคคลในครอบครัว คิดเป็น 30.59% ซึ่งการใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมในครอบครัวส่งผล กระทบต่อสภาพแวดล้อมของครอบครัว ต่อสุขภาพกายและจิตของบุคคลในครอบครัว

อย่ามองข้ามเด็ดขาด ...ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นปัญหา สำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเด็กและสตรี รวมไปถึงผู้สูงอายุและคนพิการ

ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกทำร้ายทารุณ ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ และทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นเรื่อง ส่วนตัว

หากเกิดขึ้นเป็นประจำและไม่มีมาตรการกลไกใดแทรกแซง อาจทำให้ความรุนแรงลุกลามใหญ่โตจนยากที่จะแก้ไขเยียวยา

น่าสนใจอีกประการ ปีนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ภายใต้แนวคิด "สร้างครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์" โดยมีคำรณรงค์ว่า "หยุด! คำร้าย...ทำลายครอบครัว"

ม็อตโต้ดังกล่าวน่าจะมาจากผลสำรวจนั่นล่ะครับ จึงเน้นไปที่ครอบครัวก่อน เขาพยายามเริ่มจากจุดเล็กๆ เรื่องการพูดจากันในบ้าน หยุดคิด มีสติ ตระหนักถึงคำพูดที่ใช้อาจส่งผลกระทบทำร้ายจิตใจอย่างไม่ตั้งใจ

หันกลับมาใช้คำดีๆ ที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้ครอบครัวร่วม กันครับ