สายการบินพิศวง

  • วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 08:24 น.

โดย...มือสายฟ้า

ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นงวดบัญชี 2559 สายการบินแห่งชาติมีผลประกอบการมากสุด คือ 1.8 แสนล้านบาท

แต่ถ้าดูที่ตัวเลขของกำไรที่ได้อาจจะได้ความรู้สึกที่ยิ่งกว่าถูกผีหลอก ตัวเลขกำไรของการบินไทยคือ 15 ล้านบาท เท่ากับ 0.01% ของผลประกอบการ แต่ของแอร์เอเชียกับบางกอกแอร์เวย์สมีผลกำไรอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาท หรือเท่ากับประมาณเกือบ 6% ทั้งสองบริษัท

สิ่งที่เกิดขึ้นกับสายการบินแห่งชาติเป็นเรื่องที่น่าพิศวงมากๆ และเป็นอย่างนี้มานานมากๆ แล้วด้วย

การที่ผลประกอบการออกมาสูงแต่ผลกำไรต่ำติดดินเช่นนี้ มองแบบการทำธุรกิจทั่วไปก็ต้องชี้ไปที่ความผิดพลาดของฝ่ายบริหารอย่างเดียว แต่เป็นที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารมากี่ชุดก็ไม่ได้ทำให้สายการบินแห่งชาตินี้ก้าวพ้นวิกฤตนี้ไปได้เลย

ในส่วนของการแสดงความรับผิดชอบที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรควรมีให้เห็นก็ไม่เคยได้เห็นแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นกรณีการซื้อเครื่องมูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาทมาจอดเฉยๆ หรือกรณีตั้งสายการบินไทยสมายล์แล้วไม่ประสบความสำเร็จ

มีเรื่องที่น่ากังวลอีกไม่น้อย คือเรื่องนักบินของสายการบินแห่งชาติที่ตัวเลขของการลาออกไปอยู่สายการบินอื่นๆ สูงมากขึ้นเรื่อยๆ จาก ข้อมูลที่ได้รับมาทำให้ประหลาดใจไม่น้อยคือเหตุที่ลาออกไปเพราะว่าสิทธิและสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งรายได้สู้สายการบินโลว์คอสต์ในประเทศ ไม่ได้เลย

ในส่วนของประสิทธิภาพของฝ่ายการตลาดของสายการบินแห่งชาติเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ถูกตั้งข้อสงสัยมาโดยตลอดว่าที่ผ่านมามีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

ล่าสุดเส้นทางกรุงเทพฯ-มุมไบ ซึ่งเป็นเส้นทางทำกำไรให้การบินไทยค่อนข้างมาก จำนวนผู้โดยสารที่ใช้ค่อนข้างดีมาตลอดกระทั่งต้องเปิดบินตรงถึงวันละ 2 เที่ยวบิน การบินไทยกลับเลิกทำการบินเส้นทางนี้ แล้วให้ไทยสมายล์บินแทน ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้มีอยู่บ่อยครั้งที่การบินไทยหยุดบินในเส้นทางที่มีศักยภาพทางการตลาดดีแล้วให้สายการบินอื่นบินทำกำไรแทน

นอกจากนี้ยังมีข้อน่าสงสัยล่าสุดเกิดขึ้นอีกคือ กรณีที่การบินไทยมีข้อตกลงกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สโดยให้สิทธิพนักงานสายการบินบางกอกแอร์เวย์สใช้สิทธิซื้อตั๋วพนักงานในราคาพิเศษเดินทางในทุกเส้นทางที่สายการบินไทยบินได้

"เรื่องดังกล่าวข้างต้นได้มีการทักท้วงและตั้งคำถามถึงความไม่ชอบมาพากลจากพนักงานของการบินไทยอยู่ตลอดเวลา แต่กลับไม่ได้รับ คำตอบอย่างเป็นรูปธรรมจากผู้บริหารระดับสูงของการบินไทยแต่อย่างใด

ที่น่าประหลาดใจมากกว่านั้นก็คือผู้บริหารระดับสูงต่างๆ ของการบินไทยเมื่อพ้นจากความรับผิดชอบในบริษัทไปแล้ว กลับได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งใหญ่โตในหน่วยงานอื่นของรัฐบาลอีก

จึงทำให้พนักงานของสายการบินแห่งชาติรวมถึงสาธารณชนทั่วไปตั้งข้อสงสัยว่า การที่สายการบินแห่งชาติมีสภาพ 'ไม่ตาย แต่เลี้ยงไม่โต' มากว่าทศวรรษนี้

เป็นความตั้งใจของนักการเมืองทุกชุดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหน ล้วนแต่มองรัฐวิสาหกิจแห่งนี้เป็นเหมือนขุมทองอันโอชะที่ใครเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ต้องบริหารหาประโยชน์จากสายการบินแห่งชาตินี้ โดยไม่สนใจที่จะแก้ปัญหาให้สายการบินแห่งชาติกลับมายิ่งใหญ่เหมือนในอดีตแต่อย่างใด?"

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ