posttoday

ธุรกิจน้ำดื่มในสิงคโปร์

20 กันยายน 2560

สิงคโปร์แม้จะตั้งอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญในอาเซียน ทำให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม การค้า การเงินและการขนส่ง

โดย...ชลธิชา ภัทรสิริวรกุล

สิงคโปร์แม้จะตั้งอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญในอาเซียน ทำให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม การค้า การเงินและการขนส่ง แต่ด้วยความที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก มีพื้นที่เกษตรกรรมจำกัด ทำให้สิงคโปร์ต้องพึ่งพาการนำเข้าเป็นหลัก ทั้งสินค้าเกษตร อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม รวมถึงน้ำดื่มบรรจุขวดจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ พบว่าประชากรชาวสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มเฉลี่ยประมาณครอบครัวละ 200 ดอลลาร์สิงคโปร์/เดือน ในปริมาณอย่างต่ำ 60 ลิตร/เดือน แหล่งนำเข้าหลักมาจากรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ภายใต้ความตกลงทวิภาคี และนำมาปรับปรุงสภาพ (Newater) ใหม่ ด้วยระบบเทคโนโลยี Advanced Membrane and Ultra-Violet Disinfection ทำให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์ ใช้เป็นน้ำดื่มได้ ซึ่งในปี 2553 โรงงาน Newater ทั้งหมด 4 แห่ง สามารถผลิตน้ำได้ 30% ของความต้องการบริโภคภายในประเทศ และคาดว่า ภายในปี 2603 จะสามารถผลิตน้ำได้มากถึง 55% ของความต้องการบริโภคภายในประเทศทั้งหมด

การขยายตัวของตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในสิงคโปร์ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญรู้สึกแปลกใจที่คนสิงคโปร์พร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อน้ำดื่มในราคาที่สูงกว่า น้ำประปาหลายเท่า ทั้งที่น้ำประปาซึ่งมีราคาถูกกว่ามากและมีคุณภาพดื่มได้จากก๊อก โดยราคาน้ำขวดขนาด 600 มิลลิลิตร ขายในราคา 0.50-1.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 12.50- 25 บาท) ขณะที่น้ำประปาในปริมาณเท่ากันมีราคาเพียง 0.10 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 25 สตางค์) เท่านั้น

เมื่อดูข้อมูลการนำเข้าน้ำดื่มของสิงคโปร์ในปี 2559 น่าตกใจมาก เพราะมีมูลค่าสูงถึง 44.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นน้ำแร่และ น้ำอัดลม 22.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอื่นๆ อีก 21.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมผู้บริใภคในสิงคโปร์ที่ยังมีความกังวลกับเรื่องระดับสารคลอรีนในน้ำประปา จึงหันไปดื่มน้ำบรรจุขวดแทน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยเริ่มทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นความสะดวกและเพื่อรักษาสุขภาพร่างกาย เนื่องจากดื่มน้ำหมดก็ทิ้งขวดได้เลย ไม่ต้อง พกขวดหรือกระบอกน้ำติดตัว และคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 2-3% ต่อปี ไปจนถึงปี 2562

อย่างไรก็ตาม หากเจาะลึกลงไปถึงกลุ่มผู้บริโภคหลักแล้ว จะเห็นว่ากลุ่มผู้บริโภครายได้สูงจะเป็นกลุ่มที่นิยมน้ำบรรจุขวด เนื่องจากกระแสนิยมทางด้านสุขภาพและมีกำลังการซื้อสินค้าสูง โดยจะเลือกบริโภคน้ำที่ให้คุณประโยชน์มากกว่าน้ำดื่มทั่วไป ดังนั้นจึงมีช่องว่างที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปเจาะตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในสิงคโปร์ เพราะมองว่าน้ำเป็นสินค้าซื้อขายประจำวัน แต่ผู้ประกอบการไทยจะต้องคำนึงถึงในด้านคุณภาพการรับรองสินค้า และคุณประโยชน์ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกสู่ตลาดสิงคโปร์ให้สามารถแข่งขันได้