ออกสื่อ

  • วันที่ 02 ก.ค. 2560 เวลา 18:12 น.

โดย...คอลัมน์7

จำได้ป่าวจากข่าวคราวดอกเตอร์หนุ่มหัวใจร่าเริง "วิชญะ เครืองาม" หรือ "ดร.โอม"

ลูกเลิฟของ วิษณุ เครืองาม ติดโผเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) ที่มี บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน

ล่าสุด "บวรศักดิ์" แต่งตั้ง "ดร.โอม" นั่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการประชา สัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นพ่วงด้วยตำแหน่ง "โฆษก ทปก."

โฆษกใหม่ เตรียมประเดิมวาดลวดลายแจกแจงความคืบหน้าการยกร่าง กม.สำคัญๆ

ทั้งร่าง กม.ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ร่าง กม. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่าง กม.มาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ ฯลฯ

คนรุ่นใหม่ไฟแรง อย่างงี้ ประเดิมด้วยการออกสื่อไปก่อน เดี๋ยวงานใหญ่อื่นๆ ก็ตามมาเอง...อิอิอิ