อย่าผักชี

วันที่ 06 ธ.ค. 2559 เวลา 08:12 น.
โดย...ปริญญา ชูเลขา

ปัจจุบันปัญหาปริมาณผักตบชวามีจำนวนมากตามแม่น้ำลำคลอง จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ต่อระบบนิเวศ เพราะผักตบชวาเป็นพืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ การคมนาคมทางนํ้า และที่สำคัญเป็นปัญหาใหญ่อุดตันต่อระบบระบายน้ำที่ก่อให้เกิดเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วมกรุงในทุกวันนี้

จึงกลายเป็นที่มาของการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน

ขีดเส้นการทำงานและผลสำเร็จภายใน 6 เดือน ต้องกำจัดผักตบชวาให้สิ้นซาก ประเมินปริมาณผักตบชวาราว 6.6 ล้านตัน เบื้องต้นกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักพร้อมผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการระดมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องจักรกำจัดผักตบชวาตามแม่น้ำสายหลักและสายรอง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก รัฐบาลได้จัดงานใหญ่ที่วัดบางไผ่นารถ อ.บางเลน จ.นครปฐม หวังคิกออฟจุดประกายรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาร่วมกันกำจัดผักตบชวา

จึงทุบโต๊ะว่างานรณรงค์กับงานกำจัดผักตบชวาเป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้น แต่ภาครัฐต้องมีวิธีแก้ปัญหาระยะยาวด้วย ที่สำคัญต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน สานเป็นพลังช่วยกันแปรรูปผักตบชวา อาทิ ทำเป็นปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยชุมชนริมคลองสนับสนุนคือ พลังสำคัญในการแก้ปัญหาผักตบชวาแบบยั่งยืน

บทความแนะนำ