ล้างบาง

  • วันที่ 22 ก.ค. 2559 เวลา 09:44 น.

โดย...ชัยรัตน์ พัชรไตรรัตน์

กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติสำหรับการบุกรุกที่ดินพื้นที่สาธารณประโยชน์ของพวกกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งไทยและเทศ จนชาวบ้านพื้นที่ต้องระเห็จระเหเร่ร่อน

พลัดพรากจากถิ่นฐานเดิมที่อาศัยอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่หลังต้องพ่ายแพ้ให้กับกลุ่มผู้เงินทั้งหลาย ซึ่งหวังช่วงชิงประโยชน์จากแผ่นดิน

โดยไม่คิดตอบแทนหรือแม้แต่จะใส่ใจถึงความเปลี่ยนแปลง หากความเจริญเข้ามาแทนธรรมชาติหรือวิถีชีวิตชาวบ้าน อย่างไม่แยแสต่อผลกระทบที่จะตามมา

ส่วนหนึ่งของปัญหาเพราะมีข้าราชการคิดคดสมรู้ร่วมมือกับกลุ่มอิทธิพลเงินหนา ตัวอย่างเห็นชัดจากกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่สั่งสอบการออกเอกสารสิทธิเกาะลันตา

เพราะมีการดำเนินการออกเอกสารที่ดินทับพื้นที่สาธารณะ อีกทั้งเชื่อว่าการกระทำครั้งนี้น่าจะมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน ไม่น่าจะทำเพียงคนเดียวได้

จากประเด็นดังกล่าวทำให้เห็นว่าเมื่อข้าราชการเข้าไปมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับการทุจริต แน่นอนว่าย่อมส่งผลเสียต่อบ้านเมืองอย่างไม่ต้องอธิบายความ

แม้เรื่องนี้จะยากต่อการกำจัดให้หมดไป แต่เมื่อรัฐบาลประกาศเดินเครื่องล้างบางข้าราชการทุจริต จึงสนับสนุนแบบทุบโต๊ะ...ดังๆ ให้ใช้ยาแรงสอบพวกคนคิดคดเหล่านี้ให้ลดลงไปจากแผ่นดินไทย เพื่อสร้างความยำเกรง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ