ตั้งโจทย์ผิด

  • วันที่ 12 พ.ย. 2558 เวลา 09:16 น.

โดย...ปริญญา ชูเลขา

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ควรตั้งหลักคิดใหม่ให้ดีในการพิจารณายุบหรือควบรวมองค์กรพิเศษ โดยเฉพาะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC อุทยานการเรียนรู้ TK park และมิวเซียมสยาม เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่อาจวัดหรือประเมินผลและเห็นผลเป็นรูปธรรมเหมือนองค์กรอื่นๆ เช่น การบินไทย หรือการรถไฟแห่งประเทศไทย ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานคือผลกำไรและขาดทุน

ขณะที่งานสร้างสรรค์เป็นงานผลิตซ้ำทางนวัตกรรม หรืองานวิจัย เพื่อบ่มเพาะและปลูกฝังองค์ความรู้แก่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต กล่าวง่ายๆ คือ งานผลิตทรัพยากรมนุษย์ จึงไม่อาจวัดได้ด้วยตัวเลขตามบัญชี หรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างโครงการคลองแสนแสบให้สะอาดใน 2 ปี ด้วยงบประมาณ 7,000 ล้านบาท ที่รัฐบาลทหารเห็นดีเห็นงามว่าคุ้มค่าเหลือเกิน

แต่หลักที่รัฐบาลใช้ตอนนี้ คือ การดำเนินการต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และคุ้มค่าภาษีที่เป็นเงินแผ่นดิน แต่ถามว่างานสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ อย่างปารีส ประเทศฝรั่งเศส หรือโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โลกแห่งงานสร้างสรรค์แฟชั่นศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ล้วนเกิดจากปัจจัย 3 ประการ คือ 1.ความต่อเนื่องในการสนับสนุนเชิงนโยบาย 2.กระบวนการที่ดีกระชับเหมาะสม และ 3.บุคลากรมีคุณภาพ

ทั้งหมดทั้งปวง ทุบโต๊ะว่า รัฐบาลตั้งโจทย์ผิด เพราะใช้หลักคิดง่ายเกินไป ที่เน้นจับผิดเรื่องทุจริต หรือมุ่งไล่สอบตัวเลขทางบัญชีกำไรขาดทุน เป็นตัวตั้ง มิได้มองการณ์ไกลถึงผลตอบแทนในอนาคต เพราะงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยทั่วโลก มิใช่ลงทุนวันนี้แล้วจะเห็นผลในทันที ต้องมีความต่อเนื่องเชิงนโยบายและการสนับสนุน ดังนั้นควรกระชับองค์กรให้เหมาะสมมากกว่าจะจ้องยุบท่าเดียว ไม่เช่นนั้นจะถูกมองว่าขาดวิสัยทัศน์ คิดแต่ประเด็นเรื่องการเมือง โดยไม่มองถึงประโยชน์อย่างแท้จริง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ