สร้างสรรค์มาก

วันที่ 18 ก.ย. 2558 เวลา 09:03 น.
โดย...ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เมื่อปรากฏข้อความการแสดงความคิดเห็นของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยชี้ว่า “อีก 20 ปีนับจากนี้ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จึงขอให้รัฐบาลให้ความสำคัญผู้สูงอายุให้มาก”

อดีตนายกรัฐมนตรีรายนี้นำข้อมูลเป็นเหตุเป็นผลมาเสนอว่า...ในแต่ละปีอัตราการเติบโตจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สัดส่วนประชากรวัยพึ่งพิงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งเป็นเรื่องน่าเป็นห่วง

นอกจากส่งสัญญาณเตือนภัย ยังได้เสนอแนะมาตรการ เช่น “รัฐบาลต้องเร่งส่งเสริมให้คนมีบุตร โดยเตรียมในแง่มาตรการจูงใจทางด้านภาษี เช่น ลดหย่อนภาษีเงินได้ให้กับผู้มีบุตร หรือลดหย่อนภาษีนิติบุคคลให้กับเอกชนที่สนับสนุนการสร้างสิ่งจูงใจให้พ่อแม่สมัยใหม่มีลูกกันมากขึ้น โดยไม่ต้องละทิ้งหน้าที่การงานเพื่อมีบุตร เช่น ศูนย์เลี้ยงดูเด็ก หรือสิทธิประโยชน์ในการลาคลอด”

การให้ข้อแนะนำพร้อมกับเสนอมาตรการต่างๆ แม้จะถูกวิจารณ์ทางโลกสังคมโซเชียลมีเดียในเวลาต่อมาว่าเป็นความคิดที่กลั่นมาจากภูมิปัญญาตนเองหรือเปล่า หรือคัดลอกมาจากฐานข้อมูลหน่วยงานราชการอื่นแล้วนำมาตัดแปะให้ดูดี

เพราะก่อนหน้านี้ สภาพัฒน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ แม้กระทั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เคยนำเสนอผ่านสาธารณะ ขณะที่รัฐบาลแต่ละสมัยรวมถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์เคยรับรู้เช่นกันเพียงแต่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วหรือยังต่างหาก

เอาล่ะ! จะอย่างไรก็ตาม ต้องทุบโต๊ะไว้ก่อนว่า นับเป็นข้อเสนออย่างสร้างสรรค์ที่ไม่ค่อยปรากฏมาก่อน จึงถือว่าเลือกใช้เวลาว่างสร้างปัญญาให้ข้อแนะนำในทางร่วมกันพัฒนาประเทศ

ย่อมแตกต่างกับนักการเมืองบางราย แกนนำมวลชนบางกลุ่ม เอาแต่วิจารณ์ไปวันๆ โหยหาประชาธิปไตยบังหน้า จนถูกเรียกตัวไปปรับทัศนคติ เพราะไม่เคยเสนอแนะวิธีการในทางสร้างสรรค์เพื่อหาทางออกให้บ้านเมืองสงบแต่อย่างใด