แก้แว้นไม่ยั่งยืน

วันที่ 27 ก.ค. 2558 เวลา 09:41 น.
โดย...เอกชัย จั่นทอง

ปัญหา “เด็กแว้น” กับสังคมไทยเรื้อรังมานานและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ออกคำสั่งที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

สาระสำคัญของการแก้ปัญหาเด็กแว้นในคำสั่งดังกล่าว เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันภัยสังคมและยับยั้งการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่น รวมถึงสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบแก่เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสังคมทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความปลอดภัย การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

ทว่า เมื่อค่ำวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ 5 หน่วย กว่า 100 นาย ออกปฏิบัติการกวาดล้างจับกุมแก๊งรถซิ่ง พบกลุ่มเด็กแว้นออกมาเย้ยกฎหมายท้าอำนาจ มาตรา 44 รวมกลุ่มกันสวมวิญญาณสิงห์นักบิดสนามเถื่อน บนทางสาธารณะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ หรือเขต 8 ย่านสถานบันเทิงของเมืองหาดใหญ่ ตำรวจจับกุมได้ 45 คน เป็นชาย 36 คน และหญิง 9 คน ยึดรถจักรยานยนต์ได้ 31 คัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี

นั่นแสดงให้เห็นแล้วว่า ยาแรงรอบนี้จะรักษาโรค “เด็กแว้น” ให้หายขาดและปิดตำนาน “แก๊งซิ่งป่วนเมือง” ได้หรือไม่ เพราะความศักดิ์สิทธิ์ของคำสั่งดังกล่าว ยังไม่มีความเด็ดขาดพอที่จะห้ามหรือหยุดกลุ่มเด็กแว้นเหล่านี้ได้เลย

จึงทุบโต๊ะว่า การแก้ไขปัญหาเด็กแว้นอาจทำได้เพียงเขียนเสือให้วัวกลัว ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ควรผลักดันออกเป็นกฎหมายให้ชัดเจน เพราะหาก คสช. หมดอำนาจลงไป คำสั่งนี้จะหมดไปด้วยหรือไม่ เมื่อมีอำนาจในมือแล้วอย่าปล่อยอำนาจให้เสียไปฟรีๆ เพราะปัญหาเด็กแว้นคือปัญหาเรื้อรังในสังคมไทย