ขนนุ่มๆ บนหลังเสือ

  • วันที่ 01 มิ.ย. 2558 เวลา 08:54 น.

โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

วางมือหรืออยู่ต่อ กลายเป็นทางเลือก 2 แพร่งของทหาร

ล่าสุด นิด้าโพล  ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การเลือกตั้ง การปฏิรูป และรัฐประหาร ที่ดูเหมือนว่าจะมีผลดีต่อการให้ทหารอยู่ต่อ

ผลสำรวจมีความโน้มเอียงในทิศทางเดียวกันเริ่มตั้งแต่กลุ่มตัวอย่าง 71.28%   เห็นว่าการทำรัฐประหารโดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดีกว่าการทำรัฐประหารในปี 2549 ในนามของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)

สาเหตุเพราะกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและจริงจัง จัดระเบียบสังคมได้ดี เป็นการทำงานเพื่อประเทศ ลดการสูญเสียที่จะตามมาอันเนื่องมาจากการชุมนุม

ถัดมาเมื่อถามความมั่นใจที่มีต่อรัฐบาลชุดใหม่ ภายหลังการเลือกตั้งจะเดินหน้ากระบวนการปฏิรูปประเทศต่อไปได้หรือไม่ ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ค่อยมั่นใจ และไม่มั่นใจเลยมีรวมกันมากกว่าครึ่ง

ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างก็คือนักการเมืองที่จะเข้ามาบริหารงานส่วนใหญ่ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองมากกว่า ถึงจะเป็นรัฐบาลชุดใหม่ก็ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปัญหาบางอย่างยังต้องการแก้ไข ต่างฝ่ายต่างมีความคิดที่เป็นของตัวเองและมีความหลากหลาย

นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเชื่ออีกว่าหลังการเลือกตั้ง บ้านเมืองจะกลับไปสู่วังวนเดิมอีก โดยใช้อำนาจในทางที่ผิด มีความขัดแย้ง เลือกปฏิบัติ ฝ่ายต่างๆ ไม่ยอมกัน

รัฐบาลที่เข้ามาส่วนใหญ่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์มากกว่าทำเพื่อประเทศ เป็นปัญหาเรื้อรังที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เกิดเป็นวงจรเช่นนี้เรื่อยไป

กลุ่มตัวอย่าง 68.56% ยังระบุว่า ควรมีการปฏิรูปให้เรียบร้อยก่อนการเลือกตั้ง เพราะระบบเก่าที่ผ่านมายังมีปัญหาต่างๆ ที่ควรได้รับการแก้ไข ทำประเทศให้มั่นคงก่อนเพื่อปูทางให้รัฐบาลชุดต่อไปสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นและลดปัญหาความขัดแย้งที่จะตามมา

ส่วนการเลือกตั้งนั้นสามารถทำเมื่อไหร่ก็ได้

เห็นผลสำรวจออกมาเช่นนี้ก็ไม่รู้ว่า ทหารจะคิดอย่างไร

หรือขนบนหลังเสือช่างนุ่มนิ่มเหลือเกิน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ