ผู้นำที่ดี

วันที่ 12 ก.พ. 2558 เวลา 08:43 น.
โดย...e-ช้าน echarnb@gmail.com

ไม่แน่ใจว่า e-ช้าน...ฟังผิดมาหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บอก คุณพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ บรรณาธิการบางกอกโพสต์ ในการให้สัมภาษณ์พิเศษระหว่างเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการว่า “นักการเมืองในอดีตและประเทศไทยต้องมีผู้นำแบบผม”

ถ้าฟังไม่ผิด “บิ๊กตู่” อาจจะพูดว่า ผมไม่ใช่นักการเมือง แต่ถ้าบอกว่าตัวเองเป็นแบบอย่างผู้นำที่ดี โดยขยายความว่า ผู้นำอย่างตัวเองรับฟังความคิดเห็นของราชการ ต้องดูแลและให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการ e-ช้าน...ฟังแล้วก็ได้แต่มึนๆ ไม่รู้จะเล่าต่อคนอื่นยังงัย

เอาเป็นว่า e-ช้าน...แปลความมาผิดก็แล้วกัน แต่ในความเห็นก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สามารถยกตัวเองว่าเป็นผู้นำที่ดีได้ เพราะอย่างน้อยที่สุดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเก้าอี้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มาโดยการแย่งคนอื่นเขามา ซึ่งไม่สง่างามและไม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับสังคมประชาธิปไตย

คนที่ถูกแย่งเก้าอี้ก็ไม่ได้เต็มใจ สาวกและเครือข่ายของอดีตนายกฯ ก็ไม่ปลื้ม แถมยังมีอาการโกรธเคืองนายกฯตู่ อยู่จนถึงทุกวันนี้

กรณีเชื่อฟังข้าราชการ e-ช้าน...ยิ่งไม่เห็นด้วยอย่างหนัก เพราะบ้านเมืองเราไปไม่ถึงไหน ทุกวันนี้ บอกเลยว่า ระบบข้าราชการเป็นส่วนหนึ่งในการถ่วงความเจริญ ทั้งที่ประเทศไทยได้ลงทุนกับ “คน” ในระบบราชการเยอะมาก ทั้งการให้ทุนไปเรียน การส่งไปอบรมดูงาน การให้สวัสดิการ ฯลฯ 

ถ้าคำว่า “ความเป็นเจ้าคนนายคน” ยังเป็นการปฏิบัติตัวของบรรดาข้าราชการ ก็ต้องบอกว่า คนในสังคมยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบนี้ ขณะที่นโยบายหลายๆ เรื่องที่ควรจะทักท้วงนักการเมืองไม่ให้เอางบไปปู้ยี่ปู้ยำ ข้าราชการเสนอหน้าสนับสนุนทุกอย่าง จนหลายโครงการสร้างความเสียหายให้กับประเทศ

โครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดนี่ชัด ถ้ามีข้าราชการที่ดีในกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คอยยับยั้งหรือพยายามส่งสัญญาณให้เห็นช่องโหว่ที่จะเกิดความเสียหาย อภิมโหฬารหนี้เจ็ดชั่วโคตรก็ไม่เกิดขึ้น แต่โครงการนี้อาจจะได้รับการปรับรูปแบบวิธีการให้มีความรัดกุมรอบคอบมากกว่านี้ และคนไทยก็ไม่ต้องมาแบกหนี้กันชั่วลูกชั่วหลาน

พูดถึงความเป็นธรรม จริงอยู่ที่ผ่านมามีข้าราชการจำนวนหนึ่งไม่ได้รับการดูแลที่เป็นธรรม เพราะระบบราชการมีเรื่องเส้นสาย มีการวิ่งเต้น ใครเส้นใหญ่รู้จักคนใหญ่คนโตก็สามารถวิ่งเข้าสู่ตำแหน่งได้เร็ว แต่ข้าราชการที่โนเนมไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็มักไม่ได้รับการเหลียวแล

e-ช้าน...ไม่ทราบว่า ตั้งแต่นายกฯ ประยุทธ์เข้ามาเป็นผู้นำประเทศ ได้ดูแลข้าราชการอย่างไรบ้าง ข้าราชการส่วนใหญ่ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นแค่ไหน เพราะทุกวันนี้ก็มีข่าวการวิ่งเต้นฝากฝังกันเต็มไปหมด

นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องการชักเปอร์เซ็นต์ เพราะเท่าที่ e-ช้าน...ฟังมามีกลิ่นตุๆ อยู่หลายที่นะท่านนายกฯ