เลิกปิดหู-ตา-ปาก

วันที่ 20 ส.ค. 2557 เวลา 08:49 น.
โดย...ขัยรัตน์ พัชรไตรรัตน์

ออกสตาร์ทไม่ทันไรก็เริ่มมีเรื่องลับลมคมในปรากฏให้เห็น สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธาน กมธ. เป็นประธานการประชุม

การประชุมทางการครั้งแรก เรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย 4 หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ เข้าชี้แจงในภาพรวม

แต่เซอร์ไพรส์สุดๆ เมื่อ กมธ.กลับไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังและบันทึกภาพการประชุม โดย กมธ.ให้ 3 เหตุผล คือ 1.จะถ่ายทอดสดให้กับผู้เดินทางมาชี้แจงได้ติดตาม 2.จะบันทึกภาพการประชุมแต่ละครั้งต้องทำเรื่องขอมายังเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งให้ประธาน กมธ.พิจารณาว่าอนุญาตหรือไม่เป็นครั้งๆ ไป และ 3.หากจบการประชุมจะมีการสรุปเป็นเอกสารแจกจ่ายให้กับสื่อมวลชน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นครั้งแรก เมื่อเทียบกับสมัยมีรัฐบาลทั้งมาจากการเลือกตั้งหรือรัฐประหาร ต่างก็ไม่เคยปิดกั้นเสรีภาพสื่อมวลชนในการเข้าร่วมรับฟัง โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณซึ่งมาจากภาษีของประชาชน

แม้ภาพรวมตัวบุคคลพอเข้าใจได้ว่าส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นข้าราชการ มีหลักปฏิบัติทำงานชัดเจน ทว่าต้องแยกแยะให้ออก ทุบโต๊ะ...เลยว่าหากยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี เพราะการปิดกั้นสื่อเท่ากับปิดกั้นประชาชน และอย่าลืมว่า “ความลับ”ไม่มีในโลก