สละตำแหน่ง

  • วันที่ 11 ส.ค. 2557 เวลา 12:29 น.

โดย...ธรรมสถิตย์  ผลแก้ว

ยังไม่ทันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พรเพชร วิชิตชลชัย ต้องเจอบททดสอบท้าทายกระแสสังคมกับคำว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน”

เนื่องจากก่อนประชุมสภาเสนอชื่อพรเพชรให้เป็นประธาน สนช. ปรากฏว่า ศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาคุณสมบัติการเป็น สนช.ส่อขัดรัฐธรรมนูญ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

เหตุเพราะพรเพชรยังมีอีกตำแหน่ง นั่นคือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อมาดำรงตำแหน่งประธาน สนช. เท่ากับนั่งคร่อมทั้งตำแหน่งในองค์กรอิสระและผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติ

แม้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไม่ได้กำหนดห้ามข้าราชการ บุคลากรในองค์กรอิสระมาดำรงตำแหน่ง สนช. แต่อย่าลืมว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องตรวจสอบ สนช.ด้วย

จริงอยู่ คุณสมบัติของพรเพชรอาจไม่ขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แต่จะมีคำถามตามมาถึงความเหมาะสมหรือไม่ต่างหาก

ขณะที่พรเพชรออกมาชี้แจงว่า “อาจต้องเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งระหว่างตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีวาระ 4 ปี กับตำแหน่งประธาน สนช.ที่มีเกียรติมากที่สุด” “แต่ไม่มีปัญหา ผมไม่ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ฝืนทำในสิ่งที่เป็นภาระหนักจนไม่ต้องทำอะไรเลย”

เป็นเช่นนี้ทุบโต๊ะได้เลย ในยุคที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำลังจะมีการปฏิรูปประเทศสร้างแบบอย่างในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เชื่อเหลือเกินว่าพรเพชรต้องเลือกสละตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างแน่นอน