ฝึกงานนายกฯ

วันที่ 25 มิ.ย. 2557 เวลา 09:51 น.
โดย...ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว

ผลการทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ได้รับการสะท้อนผ่านโพลหลายสำนักออกมาเป็นที่พึงพอใจจากประชาชนไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเช่น ผลสำรวจของสวนดุสิตโพล ประชาชนให้คะแนนผลงาน คสช. 8.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10

หรือกรณีนิด้าโพล มีการสอบถามประชาชนว่า คสช.ควรเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรี พบว่าส่วนใหญ่ หรือ 41.30% ระบุว่า คสช.ควรเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้า คสช. เป็นนายกฯ คนต่อไป

แม้ช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่เฉลยว่าบุคคลใดสมควรมารับตำแหน่งนายกฯ โดยกล่าวเพียงว่าการตั้งนายกฯ และฟอร์มคณะรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นอีกประมาณเดือน ส.ค.

แต่หากจับความเคลื่อนไหวผ่านประกาศ คสช.ฉบับต่างๆ เกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายทางเศรษฐกิจซึ่งในสมัยรัฐบาลพลเรือนได้ตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตำแหน่ง พบว่า พล.อ.ประยุทธ์ รับหน้าที่เป็นประธานแทบทั้งสิ้น

เช่นเดียวกับการประชุม คสช.ทุกวันอังคาร ซึ่งถอดแบบการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ ก็รับบทมานั่งหัวโต๊ะเฉกเช่นนายกรัฐมนตรีพลเรือนที่ต้องทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม

ทุบโต๊ะได้เลย มองบทบาทการทำหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ ผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ เหมือนกำลังฝึกงานก่อนมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นเอง