อันธพาลใส่สูท

  • วันที่ 09 พ.ค. 2557 เวลา 08:14 น.

โดย...ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว

ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ยังคงรักษาภาพลักษณ์องค์กรที่ทำหน้าที่สร้างความไม่สงบเรียบร้อยให้บ้านเมืองได้อย่างคงเส้นคงวา

ก่อนหน้านี้ออกแถลงการณ์โจมตีการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่กำลังพิจารณาคดีความผิด ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้ยิ่งลักษณ์และ ครม.บางส่วนพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี ศอ.รส.ก็ยังคงออกมาแถลงเมื่อวันที่ 8 พ.ค. ยืนยันว่า “มิได้มีเจตนาก้าวล่วงหรือกดดันการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ แต่แถลงการณ์ดังกล่าวมีจุดประสงค์สำคัญในการป้องกันระงับยับยั้งเหตุการณ์ความไม่สงบ”

ทั้งที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังอ่านคำพิพากษาคนร้ายยิงเอ็ม 79 เข้าใส่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีการโยนระเบิดใส่บ้านพักตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอีกหลายพื้นที่เกิดเหตุความไม่สงบ ซึ่งก็ดูสวนทางข้อกล่าวอ้างของ ศอ.รส.

แทนที่ ศอ.รส.ควรออกมาประณาม เร่งดำเนินการติดตามคนร้ายโดยเร็ว เพื่อเป็นการระงับเหตุที่อาจบานปลาย กลับแถลงตอกย้ำว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยังคงนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงต่อไป

ถ้อยแถลงที่ออกไปทำนองยกตนข่มท่าน ตักเตือนองค์กรอิสระเป็นชนวนเหตุความรุนแรงโดยไม่สำรวจตัวเองเลยว่า สิ่งที่แถลงแต่ละครั้งแฝงด้วยการยั่วยุสนับสนุนความรุนแรงเสียเอง

ย่อม ทุบโต๊ะ ได้เลย ไม่ใช่วิสัยของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมารักษาความสงบเรียบร้อยกระทำกัน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ