เลื่อนเลือกตั้ง

  • วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 08:30 น.

โดย...ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว

ชั่งน้ำหนักเหตุและผลของการเลื่อนหรือไม่เลื่อนเลือกตั้งกันสักหน่อยดีไหม แนวโน้มไปทางไหน

ฝ่ายนักการเมืองผู้ปรารถนาแรงกล้าต้องการเลือกตั้งให้เหตุผลว่านี่คือยาดีที่สุดในการคลี่คลายวิกฤตบ้านเมืองเช่นเดียวกับนักวิชาการมองโลกสวย กลุ่มเทียนหอม ให้เหตุผลทำนองว่า การเลือกตั้งเป็นวิธีเดียวในการปกป้องรักษาประชาธิปไตย ไม่ต้องการความรุนแรง เหตุผลมีเพียงเท่านี้ กระชับชัดเจนต้องไปเลือกตั้งเท่านั้น

หันไปสดับตรับฟังอีกด้านหนึ่งบ้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ทบทวนวันเลือกตั้ง เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองยังหน้าสิ่วหน้าขวานฝืนเดินหน้าเลือกตั้งเกรงว่างบประมาณ 3,800 ล้านบาท เพื่อดำเนินการเลือกตั้งอันเป็นภาษีประชาชนจะสูญเปล่า ขณะที่ กกต.ถกกันเคร่งเครียดหลังจากเห็นสภาพข้อเท็จจริงตั้งแต่วันรับสมัครยังมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เมื่อถึงวันลงคะแนนรวมไปถึงการนับคะแนนจะยุ่งเหยิงขนาดไหน อีกทั้งเห็นปัญหาการได้มาซึ่ง สส.จะได้ไม่ครบองค์ประชุมสภา เพราะ 28 จังหวัดภาคใต้ไม่มีผู้สมัคร บางจังหวัดมีผู้สมัครจากพรรคเดียว

ยังไม่นับรวมองค์กรภาคประชาชน นักธุรกิจเอกชน รวมถึงกลุ่มนักวิชาการที่มองภาพใหญ่ต่อสถานการณ์ประเทศในวันข้างหน้าหาได้มองแคบๆ แค่จบที่คูหาเลือกตั้งและประชาธิปไตยจะเบ่งบาน ก็ยังแสดงความเป็นห่วงหากรัฐบาลยังเดินหน้าเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. 2557

ประมวลจากองคาพยพทั้งหลายแหล่ เปิดใจกว้างทิ้งความกระหายอยากอำนาจไว้ก่อน ตระหนักถึงชาติบ้านเมืองให้มาก ทุบโต๊ะได้เลย การเลื่อนเลือกตั้งจะลดบรรยากาศความตึงเครียดทางการเมืองได้ระดับหนึ่ง