เพาะม็อบเร่งโต

วันที่ 10 มิ.ย. 2556 เวลา 12:55 น.
โดย...ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว

ปรากฏการณ์มวลชนใช้ชื่อว่า “กลุ่มหน้ากากขาว” ด้วยการสวมใส่หน้ากากสีขาวเป็นสัญลักษณ์นับเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจ

จริงอยู่นั่นคือรูปแบบหนึ่งในการสร้างความแปลกใหม่ แต่เรื่องของสัญลักษณ์อาจไม่สำคัญเท่าวิธีการสื่อสารของกลุ่มด้วยการใช้ช่องทางผ่านโลกโซเชียลมีเดีย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองร่วมตรวจสอบติดตามการทำงานรัฐบาล

แม้กระทั่งการแสดงท่าทีต่อต้านการออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่ควรจะเป็น

การสื่อสารของเครือข่ายหน้ากากขาวที่มีเจตนารมณ์เดียวกันผ่านไปมาบนโลกโซเชียลมีเดีย จึงทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตลอดเวลา

ขณะที่การปรากฏตัวบนโลกความจริงไม่ว่าจะเป็นย่านการค้าสำคัญ หรือหน้าทำเนียบรัฐบาลเป็นไปในลักษณะขอความเห็นร่วมกันก่อนออกมา อีกอย่างไม่จำเป็นต้องกำหนดแกนนำชัดเจน ไม่ต้องอิงกับแกนนำระดับนักการเมืองชี้นำ ทำให้กลุ่มมีความเป็นอิสระ

ยิ่งรัฐบาลพยายามจุดชนวนประเด็นร้อนทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีบางรายแสดงพฤติกรรมกักขฬะดูถูกประชาชนหรือการแสดงความชัดเจนที่จะช่วยเหลือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ต้องรับโทษเหมือนผู้ต้องโทษทั่วไปก็เหมือนเป็นการฉีดสารเร่งโตให้กลุ่มหน้ากากขาว

ในเมื่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่กลับมาตั้งหลักบริหารชาติคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม “ทุบโต๊ะ” ได้เลยกลุ่มหน้ากากขาวยิ่งแตกกิ่งก้านสาขาผสมโรงกลุ่มอื่นจนอาจลามสู่ท้องถนน