‘ขยะ’เขย่าเก้าอี้

วันที่ 05 มิ.ย. 2556 เวลา 12:20 น.
โดย...ไพบูลย์ กระจ่างวุฒิชัย

“ปลอดประสพ สุรัสวดี” นับว่าเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งได้อย่างคงกระพันในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แม้จะถูกโยกย้ายจาก รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็ตาม

การเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านหนึ่ง ดูเหมือนว่าจะไม่มีอำนาจอะไร เพราะจะหนักไปในการดูแลในภาพรวม โดยไม่อาจสั่งให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทำโน่นทำนี่ได้ ทว่าสำหรับ ปลอดประสพ แล้วกลับไม่เช่นนั้น

เนื่องจากรัฐบาลให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) มีอำนาจดูแลระบบการบริหารจัดการน้ำทั้งหมด โดยเฉพาะการใช้เม็ดเงินงบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท จากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ

แต่กับท่าทีของ ปลอดประสพ กำลังอันแข็งกร้าวต่อภาคประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานในเรื่องนี้ของภาครัฐผ่านคำว่า “ขยะ” เมื่อครั้งจัดการประชุมผู้นำด้านน้ำเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา จนมาถึงคำพูดที่สื่อถึงสัตว์เลื้อยคลานประเภทหนึ่งบนเวทีการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่เชียงใหม่เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. อาจทำให้รัฐบาลกำลังจะเจอกับกระแสกดดันมากขึ้น

ทุบโต๊ะ ไว้เลยว่า การพูดครั้งนี้ของรองนายกฯ นอกจากจะสร้างกระแสต่อต้านรัฐบาลแล้ว ยังจะมีผลให้ความมั่นคงของเก้าอี้รัฐมนตรีเกิดความสั่นคลอนด้วยในช่วงที่กระแสการปรับคณะรัฐมนตรีเริ่มกลับมากระเพื่อมอีกครั้ง