ม.4วืดแท็บเล็ต

  • วันที่ 02 พ.ค. 2556 เวลา 07:37 น.

โดย...ธเนศน์ นุ่มมัน

โครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ตต่อ 1 นักเรียน ในรอบแรกสำเร็จลุล่วงไปแล้ว นักเรียนชั้น ป.1 ทั้งหมด 8.6 แสนคน ได้ลองใช้ตั้งแต่กลางเดือน ส.ค.ปีที่แล้ว

ตลอดเวลาที่ผ่านมา แท็บเล็ตถูกพูดถึงในแง่ที่ค่อนข้างลบ แต่ที่สุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็กลบเสียงนั้นด้วยการประกาศผลสำเร็จจากการใช้งาน สพฐ. ระบุว่า มีผลวิจัยผลการใช้งานที่มีเด็กถึง 72% ใช้เพื่อยกระดับการเรียนตรงตามเป้าหมาย

ตัวเลขนี้ยังต้องรอดูผลสัมฤทธิ์การศึกษาในภาพรวมของปีต่อไปพิสูจน์ให้แน่ชัด ขณะที่การจัดซื้อแท็บเล็ตแจกนักเรียน ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2556 ก็กำลังเดินหน้าไปสู่กระบวนการจัดซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และคาดว่าจะลุล่วงไปได้แม้จะคลาดเคลื่อนจากกำหนดการเดิมไปบ้าง

นอกจากนี้ แท็บเล็ตยังถูกพูดถึงในความเหมาะสมและความพร้อมของเนื้อหา ซึ่งอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก รวมถึงการนำไปใช้งานผิดประเภท นำไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายออนไลน์ก็สามารถเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้ กำกับดูแลได้ยาก

เท่านั้นยังไม่พอกระทรวงศึกษาธิการยังแอบเสนองบประมาณปี 2557 ให้จัดซื้อแท็บเล็ตแจกนักเรียน ป.4 และ ม.4 วงเงิน 7,000 ล้านบาท แต่สำนักงบประมาณเบรกจนหัวทิ่ม เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนของโครงการครั้งนี้

ขณะที่วงในกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะ สพฐ.ก็ออกมาให้เหตุผลที่สอดรับกันว่า นักเรียนในระดับ ม.ปลาย หรือ ม.4 เป็นต้นไป ต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับชิ้นงานที่ซับซ้อนขึ้นต้องมีสมรรถนะสูงกว่าแท็บเล็ต อาจจะต้องเป็นโน้ตบุ๊กที่รองรับการใช้งานได้หลากหลายกว่า นี่เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานรับสนองนโยบายนี้ออกมาแตะเบรกการจัดซื้อ จึงทุบโต๊ะได้เลยว่า โอกาสที่เด็ก ม.4 จะได้รับแจกแท็บเล็ตนั้นริบรี่

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ