ข่าว

วันที่ 24 เม.ย. 2555 เวลา 06:35 น.
โดย...กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์

ข่าวในพระราชสำนักวานนี้น่าสนใจดังนี้...

15.04 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระ ราชทานพระราชวโรกาสให้ นายทหารชั้นนายพลทุกชั้นยศที่ได้รับพระราชทานยศในปี 2552-2555 และนายตำรวจชั้นนายพล

เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ

กรมประชาสัมพันธ์รายงานว่า จากนั้นเวลา 15.25 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.ท.ชาญชัยณรงค์ ธนารุณแม่ทัพภาคที่ 3 เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายรายงานตัวในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3 และรับพระราชทานพระราโชบาย สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่