สมเด็จ

วันที่ 09 เม.ย. 2555 เวลา 06:47 น.
โดย...กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์

พึงสังเกต...

สมเด็จพระราชาคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ทำหน้าที่ถวายพระธรรมเทศนา และนำพระราชาคณะสวดศราทธพรต ถวายหน้าพระที่นั่งในงานบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วานนี้ คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ขณะนี้มีสมเด็จพระราชาคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เหลืออยู่ 3 รูป

นอกจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัย 86 ปีแล้ว มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ วัย 84 ปี และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ วัย 93 ปี

สมเด็จพระพุฒาจารย์นั้น แม้จะทำหน้าที่ประธานประชุมมหาเถรสมาคมได้อยู่ แต่อาพาธต้องนั่งวีลแชร์แล้ว

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จึงทำหน้าที่ดังกล่าวด้วยประการฉะนี้