เปิดเทอม 2

  • วันที่ 18 ม.ค. 2555 เวลา 08:08 น.

โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

ใครอยู่ใครไปในรัฐบาลปู 2 ก็รู้กันแล้ว ถือเป็นการปรับหลังจากที่รัฐบาลปู 1 เข้ามารับตำแหน่งไม่นานนัก ถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในการบริหารประเทศ จะปรับเปลี่ยนกี่ครั้งก็ย่อมทำได้

สิ่งที่น่าพูดถึงคือการปรับคณะรัฐมนตรี เพื่ออะไร และรัฐบาลปู 1 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

ว่าไปแล้ว การบริหารที่ผ่านมา มี 3 เรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่

เรื่องแรก – การบริหารจัดการน้ำท่วม ไม่ต้องพูดกันมาก ก็รู้แล้วประเด็นสำคัญมีอะไรบ้าง

เรื่องที่ 2 – พ.ร.ก.หนี้ 4 ฉบับ

เพราะร่างแรกๆ ของ พ.ร.ก.ดังกล่าว จะเอาเงินในบัญชีฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือคลังหลวงมาใช้ ซึ่งเกิดแรงคัดค้านทันที โดยเฉพาะจากกลุ่มลูกศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่ออกมาคัดค้าน

โชคดีที่ร่างดังกล่าวยังไม่ผ่านการอนุมัติให้เป็นกฎหมายในครั้งแรก และมาปรับปรุงแก้ไข โดยตัดเนื้อหาที่จะสร้างปัญหาออกไป

ขณะนี้เหลือเพียงประเด็นการโอนหนี้ดอกเบี้ยที่รัฐบาลต้องจ่ายปีละ 4-6 หมื่นล้านบาท ตั้งแต่คราววิกฤตเศรษฐกิจ ไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้จ่ายแทนจะกระทำได้หรือไม่ เนื่องจากมีกลุ่ม สว.ตั้งท่ายื่นต่อศาลปกครองเพื่อคัดค้าน

เรื่องที่ 3 การจ่ายเงินชดเชยให้ม็อบเสื้อแดงที่เสียชีวิตคนละ 7.75 ล้านบาท

ปัญหานี้ ไม่ใช่เรื่องการจ่ายหรือไม่จ่ายให้เสื้อแดง แต่ทว่าเป็นมิติของความเท่าเทียมกันในสังคม

สิ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือ การชุมนุมทางการเมืองทั้งคราวเสื้อแดง หรือครั้งอื่นๆ มีผู้บาดเจ็บ ล้มตาย เช่นกันทำไมไม่ได้สิทธิชดเชยด้วย รวมไปถึงทหาร ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ เอาชีวิตเข้าแลกในหลายกรณี ก็ไม่ได้รับการจ่ายชดเชยอย่างเท่าเทียมกัน

นี่แหละ คือหัวใจสำคัญ

หากจะจ่ายให้เฉพาะเสื้อแดง จะตอบคำถามกับคนทั้งประเทศอย่างไร โดยเฉพาะคนที่เสียภาษี มีสิทธิที่จะตั้งข้อสงสัยและคัดค้าน

การจ่ายเงินชดเชยนี้มีการฟ้องร้องต่อศาลปกครองแล้ว และคงต้องรอคำตัดสิน ถ้ารัฐบาลทำถูกก็เดินหน้าไป แต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องแก้ไข

ทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงรัฐบาลปู 1 และเมื่อปรับ ครม.สู่รัฐบาลปู 2 ก็มีเงื่อนไขปัจจัยต่างๆ บีบรัดเข้ามามากขึ้น

ประเด็นหลักในการบริหารบ้านเมืองให้เกิดความสงบ ราบรื่น คงไม่ใช่การมีเสียงข้างมากในสภาฯ เท่านั้น

แต่สิ่งสำคัญสุดก็คือ การใช้อำนาจของรัฐบาล ต้องเป็นธรรม และเที่ยงธรรม ที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเพื่อมหาชน

และเป็นปัจจัยชี้ขาด ความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของรัฐบาล