posttoday

ความจริง! ตลท.โต้กลับ MGI โดน Naked Short Selling จริงหรือไม่ ?

04 มีนาคม 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งข้อเท็จจริงกรณีมีข่าวจากผู้บริหาร MGI ระบุมีการทำ naked short selling โดยใช้ Robot trading ในการซื้อขายหุ้น MGI

     ตามที่ปรากฏข่าวการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร MGI ในหลายสื่อ เนื้อหาระบุว่า มีการทำ Naked short selling โดยใช้ Robot trading และมีการเข้ามาแอบแฝงเก็บหุ้นผ่าน NVDR ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 นั้น 

     ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนเข้าซื้อขาย MGI ดังนี้ 

     1. MGI เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำ short selling: โดยหลักการหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตต้องเป็นหลักทรัพย์มีขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูงเท่านั้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อให้ผู้ลงทุนทราบผ่าน SET website

     2. การซื้อขายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2567 (ราคาปิด MGI อยู่ที่ -30.27% และ +6.59% ตามลำดับ) พบว่า 

     • เป็นการซื้อขายของผู้ลงทุนรายย่อยประมาณ 98% ในขณะที่ซื้อขายด้วย Program trading มีประมาณ 2% ซึ่งมีหุ้นในจำนวนเพียงพอก่อนขาย ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายของ Program trading ตั้งแต่เข้าซื้อขายวันแรก – 1 มีนาคม 2567 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ คือ อยู่ที่ประมาณ 3% 

     • ผู้ลงทุนไทยที่ซื้อขายผ่าน Thai NVDR อยู่ที่ 2.8% โดยจากการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (9 มกราคม 2567) ผู้ถือผ่าน Thai NVDR รายใหญ่ เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ MGI (สามารถทราบรายชื่อผู้ถือ Thai NVDR ได้จาก SET website) 

     • สภาพการซื้อขายมีความผันผวน และเก็งกำไรสูง โดยมีราคาเกินกว่าปัจจัยพื้นฐาน และไม่พบ Material information สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

     o P/E และ P/BV ที่ 85.41 และ 22.40 เท่า ตามลำดับ

     o อัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนมือที่แสดงภาวะการเก็งกำไร อยู่ที่ประมาณวันละ 7% (ในขณะที่ mai อยู่ที่ 0.25%) 

     o สารสนเทศที่แจ้งเพิ่มเติมในวันที่ 1 และ 4 มีนาคม 2567 เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ที่ได้เปิดเผยลักษณะธุรกิจดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) แล้ว  

     ปัจจุบัน MGI เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับสูงสุด ดังนั้นหากสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไม่สอดรับกับพื้นฐานและเข้าตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ MGI จะถูกพักการซื้อขายเป็นเวลา 1 วัน

     จากนั้นเมื่ออนุญาตให้ซื้อขาย จะยังคงห้าม Net settlement ห้ามนำเป็นหลักประกันในการคำนวณวงเงินซื้อขาย และต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น เป็นเวลา 3 สัปดาห์ นับแต่วันที่ประกาศใหม่ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดใช้กับทุกหลักทรัพย์ที่มีสภาพผิดปกติ 

หมายเหตุ :  มาตรการกำกับการซื้อขายให้สมาชิกดำเนินการ  

     ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (ซื้อด้วยเงินสด 100%) 

     ระดับ 2 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance     

     ระดับ 3 : หยุดพักการซื้อขาย 1 วัน ในวันทำการแรก, ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

 

ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น MGI เปิดการซื้อขายเช้านี้(4 มี.ค. 2567) ที่ 53.00 บาท จากนั้นขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 54.50 บาท

และ ล่าสุด ณ เวลา 10.13 น. ราคาปรับตัวลงมา อยู่ที่ 48.00 บาท ลดลง -0.50 บาท คิดเป็น -1.03%