posttoday

ITEL อวดกำไรปี 66 โต 8% แตะ 272 ล้าน ดัน “บลู โซลูชั่น” เข้าเทรด mai ปีนี้

27 กุมภาพันธ์ 2567

ITEL ปี 66 กวาดกำไรสุทธิ 272 ล้านบาท โต 8% ขยายกิจการสู่ Health Tech หลังเข้าลงทุนใน GLS เสริมพื้นฐานแข็งแกร่งตรงตามกลยุทธ์ New S-Curve บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผล 0.0696 บาท/หุ้น ขึ้น XD 7 พ.ค.67 ตั้งเป้ารายได้ปีนี้พุ่ง 3,500 ล้านบาท ดัน “บลู โซลูชั่น” หรือ BLUE เข้าเทรด mai

นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในงวดปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 272 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 252 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการเติบโตในทุกธุรกิจ และความต้องการลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งธุรกิจ Data Service, Data Center, และ Installation ประกอบการเข้าซื้อกิจการบริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ Global Lithotripsy Services Company Limited หรือ GLS โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 100% ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ ในไตรมาส 1/2567 

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานงวดปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลในอัตรา 0.0696 บาท/หุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 7 พ.ค.2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พ.ค.2567 และกำหนดจ่ายเงินวันที่ 23 พ.ค.2567

ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงมุ่งมั่นรักษาฐานลูกค้าเก่า และสร้างฐานลูกค้าใหม่ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีมาอย่างยาวนาน ประกอบกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ มาสนับสนุนภาคธุรกิจในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี Digital Transformation ด้วยการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมายกระดับการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ ให้สามารถทำงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับเทรนด์เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

โดยอาศัยจุดแข็งจากโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของโครงข่ายที่เหนือระดับ ทำให้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และคาดว่าผลการดำเนินงานโดยรวมปี 2567 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 3,500 ล้านบาท มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) รวม 2,769 ล้านบาท

นายณัฐนัย กล่าวว่า ITEL เดินหน้าตามเป้าหมายที่วางกลยุทธ์ไว้ได้ดีอย่างต่อเนื่องในปี 2566 ทั้งการเติบโตในธุรกิจ Health Tech ตามกลยุทธ์ New S-Curve โดยการเข้าลงทุนใน GLS ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน CT Scan / MRI Scan และยังเป็นบริษัทย่อยของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก Sodexo จากประเทศฝรั่งเศส มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 27 ปี รวมถึงยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งทั้งการเติบโตด้านรายได้และกำไร มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต อีกทั้งยังสามารถขยายไปในพื้นที่ให้บริการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้มีการให้บริการส่วนนี้ได้อีกมาก 

โดยคาดว่าจะส่งผลดีกับบริษัทในปี 2567 จากประเมินว่า GLS จะมีสัดส่วน 5% ของรายได้รวมที่ประเมินว่าจะมีรายได้ 3,500 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนไปยังกลุ่มธุรกิจใหม่ทางด้านสุขภาพ “Health Tech” เป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับโลกแห่งอนาคตที่คนจะหันมาใส่ใจสุขภาพ และการดูแลตัวเองมากขึ้น โดยการที่บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทใหม่ที่มีรายได้ต่อเนื่อง ผ่านการทำสัญญากับลูกค้าเป็นรายปี สอดรับกับแผนธุรกิจในการที่จะเพิ่มรายได้ต่อเนื่องของบริษัทอีกด้วย และต่อยอดความสำเร็จในการขยายบริการเพิ่มเติมตามแผนกลยุทธ์ New S-Curve

นอกจากนี้ ITEL ยังมีแผนนำบริษัทฯลูก บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดย ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อปลายปี 2566 เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

โดยส่วนหนึ่งจะเป็นการเสนอขายไม่เกิน 6,000,000 หุ้น ให้ผู้ถือหุ้นของ ITEL และจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจ เทคโนโลยี (TECH) โดยมีบริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในปี 2567 

สำหรับ บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นให้ผู้บริการ System Integration ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ จัดหา และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงการติดตามดูแลรักษาและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะแบบรับเหมาโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ให้แก่ลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่